ikona 

Aktuality

Krátce ze zasedání Zastupitelstva MO ÚL – město
Ve středu 13. 12. 2017 se konalo poslední zasedání Zastupitelstva MO ÚL – město v letošním roce. Stěžejním bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2018. Přípravy tohoto návrhu rozpočtu byly zahájeny již v červnu, po postupném projednání v Radě MO ÚL – město a s jednotlivými zastupitelskými kluby byl předložen schodkový rozpočet s celkovými příjmy ve výši 55,67 mil. Kč a výdaji ve výši 67, 93 mil. Kč.
více informací

Přivítali jsme nové občánky
V úterý 12. 12. 2017 jsme již po čtvrté v tomto roce přivítali nové občánky našeho městského obvodu.
více informací

Revitalizace bytového domu Husitská cesta 4,6, Ústí n. L.
V období 8 – 11/2017 proběhla „revitalizace“ bytového domu Husitská cesta 4, 6, Ústí n. L.
více informací

Podporujeme malé velké talenty
Ve dnech 22. – 24. 11. 2017 proběhl v Ústí nad Labem již 50. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte klavíristů mladších 16 let. Do soutěže se přihlásilo 71 účastníků ze 17 zemí světa. Organizací celé soutěže je pověřena ZUŠ E. Randové.
více informací


Strana:  1  2  3  4