ikona 

Aktuality

Řada míst v našem obvodě rozkvete
V travnatých plochách kvetou barevné krokusy, které byly vysazeny hnízdově v r. 2016. Ostatní cibulky z výsadeb v r. 2016 už vykukují na svět, a co nevidět nás opět potěší svými barvami a vůní. Chystají se hyacinty, narcisky a tulipány, např. v ul. Rooseveltova ve svahu u chodníku, v Parku republiky a v parčíku v ul. Churchillova. Tyto cibulky poprvé zpestřily svými květy travnaté plochy loňské jaro.
více informací

Péče o stromy
Péče o stromy se  sestává z řady úkonů. Nejčastějším úkonem jsou řezyprováděné z různých důvodů a několika způsoby. Na základě požadavku občanů a jiných subjektů (např. správců veřejného osvětlení, komunikací  apod.) jsou prováděny řezy zajišťující prosvětlení prostoru v případě, že dřevina stíní bytům či řezy zajištující odstranění částí zasahujících do profilů komunikací, do dopravního značení či pro...
více informací

Během zimního období jsme nezaháleli
Přípravné práce související s plněním rozpočtu roku 2018 jsou již téměř u konce. Úřad vysoutěžil firmy, které budou zajišťovat opravy chodníků ve správě MO ÚL – město.  Plánované opravy chodníků z asfaltobetonu zajistí firma INSKY spol. s r. o.  a opravy chodníků ze zámkové dlažby firma RAVEK s. r. o.  Demolici „šaten“ na fotbalovém hřišti v Božtěšicích provede firma HAGL, spol. s r. o.  a stavební práce v zeleni firma ...
více informací

Zastupitelstvo MO ÚL - město konané dne 21. 2. 2018
Poprvé se v letošním roce sešli zastupitelé na svém XVIII. zasedání dne 21. února 2018. Pozvání na toto zasedání přijal Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie ÚL. Podrobně seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s činností Městské policie a zodpověděl dotazy týkající se hl. porušování veřejného pořádku a kamerového systému. Zastupitelé zhodnotili plnění uložených usnesení a projednali zprávy z Kontrolního a Fi...
více informací


Strana:  1  2  3  4 ... 5