ikona 

Výroční zprávy zákon č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Formulare/VZ_informace_2016.pdf
více informací

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Formulare/VZ_informace_2015.pdf
více informací

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

Formulare/VZ_informace_2014.pdf
více informací