ikona 

Aktuality

Podporujeme malé velké talentyPodporujeme malé velké talenty
Ve dnech 22. – 24. 11. 2017 proběhl v Ústí nad Labem již 50. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte klavíristů mladších 16 let. Do soutěže se přihlásilo 71 účastníků ze 17 zemí světa. Organizací celé soutěže je pověřena ZUŠ E. Randové.
více informací

Vánoční strom v atriuVánoční strom v atriu
Pro letošní Vánoce získal MO Ústí nad Labem – město vánoční strom z Božtěšic od manželů Ludmily a Jiřího Slaboňových. Oběma velice děkujeme. Krásná jedle již nyní stojí v Atriu před budovou našeho úřadu.
více informací

Opravy chodníků ve správě MO ÚL - městoOpravy chodníků ve správě MO ÚL - město
I v letošním roce pokračujeme v opravách chodníků, které nám jsou svěřeny do správy.
více informací

Revitalizace nebytového domu V Kutišti 7, Ústí n. L.Revitalizace nebytového domu V Kutišti 7, Ústí n. L.
Revitalizace spočívala ve výměně oken a zateplení objektu vč. střechy. Jedním z hlavních důvodů úprav je dosažení energetických úspor. Stavební práce byly provedeny za částku 2 199 000,- Kč s tím, že náš úřad požádal o dotaci z Operačního programu životního prostředí pro období 2014 – 2020. Dotace by měla činit cca 40 % uznatelných nákladů na úsporná opatření.
více informací

Renovace podlah ve vile W. Churchilla 4Renovace podlah ve vile W. Churchilla 4
Pokračujeme ve spolupráci MO ÚL – město se ZUŠ E. Randové, která sídlí v našem objektu W. Churchilla 4. Další části objektu, které využívá ZUŠ E. Randové, prošly proměnou. Zhruba za cca 100 tis. Kč jsme provedli renovaci bočního schodiště, parket na chodbě a pokládku zcela nových parket.
více informací

Výměna lavičekVýměna laviček
Na zastávkách MHD v našem obvodě byly vyměněny reklamní lavičky za nové mobilní lavičky. V Současné době je na zastávkách MHD postaveno 52 laviček, další umísťujeme podle potřeb občanů či slouží k výměně těch poškozených.
více informací

Podporujeme sportovní vyžití dětí v našem obvoděPodporujeme sportovní vyžití dětí v našem obvodě
V letošním roce jsme pro Vás zrealizovali výstavbu několika dětských hřišť a na těch již stávajících hřištích a sportovištích jsme doplnili nové prvky.
více informací

Výsadba cibulovinVýsadba cibulovin
Po loňských kladných ohlasech občanů na nově vysazené skupinky cibulovin v největší zatáčce ul. Rooseveltova (serpentýny na Skřivánek) se Městský obvod Ústí n. L. - město rozhodl pokročit ještě o krok dále a na stejném místě bylo strojově vysazeno 14 000 ks cibulovin.
více informací

Následky silné vichřice ze dne 29.10.2017Následky silné vichřice ze dne 29.10.2017
Po vichřici, která se u nás přehnala dne 29.10. a doznívala ještě 30. 10.2017, jsme čelili odstraňování jejích následků na vzrostlých stromech. Kdnešnímu dni jsme řešili pád 20 ks stromů a rozlomení či nalomení rovněž cca 20 ks stromů. Náklady se určitě vyšplhají nad částku 100 tis. Kč.
více informací

Setkání s Vaňováky

Za účasti více jak stovky aktivních občanů z Vaňova, se 3.10. v podvečer konala schůzka, na které jsme s občany domluvili společný postup proti tomuto nesmyslu investora z Prahy, vystavět překladiště olejů v přístavu Vaňov. Setkání se také zúčastnili představitelé úřadu městského obvodu město, místostarosta Karel Karika, radní Karolina Žákovská, pověřený zastupitel pro územní plán David Daduč, Lukáš Blažej za Ústecké šrouby a Miroslav Suchý starosta ob...
více informací


Strana:  1  2