ikona 

Aktuality

Řada míst v našem obvodě rozkveteŘada míst v našem obvodě rozkvete
V travnatých plochách kvetou barevné krokusy, které byly vysazeny hnízdově v r. 2016. Ostatní cibulky z výsadeb v r. 2016 už vykukují na svět, a co nevidět nás opět potěší svými barvami a vůní. Chystají se hyacinty, narcisky a tulipány, např. v ul. Rooseveltova ve svahu u chodníku, v Parku republiky a v parčíku v ul. Churchillova. Tyto cibulky poprvé zpestřily svými květy travnaté plochy loňské jaro.
více informací

Péče o stromyPéče o stromy
Péče o stromy se  sestává z řady úkonů. Nejčastějším úkonem jsou řezyprováděné z různých důvodů a několika způsoby. Na základě požadavku občanů a jiných subjektů (např. správců veřejného osvětlení, komunikací  apod.) jsou prováděny řezy zajišťující prosvětlení prostoru v případě, že dřevina stíní bytům či řezy zajištující odstranění částí zasahujících do profilů komunikací, do dopravního značení či pro...
více informací

Během zimního období jsme nezaháleliBěhem zimního období jsme nezaháleli
Přípravné práce související s plněním rozpočtu roku 2018 jsou již téměř u konce. Úřad vysoutěžil firmy, které budou zajišťovat opravy chodníků ve správě MO ÚL – město.  Plánované opravy chodníků z asfaltobetonu zajistí firma INSKY spol. s r. o.  a opravy chodníků ze zámkové dlažby firma RAVEK s. r. o.  Demolici „šaten“ na fotbalovém hřišti v Božtěšicích provede firma HAGL, spol. s r. o.  a stavební práce v zeleni firma ...
více informací

Zastupitelstvo MO ÚL - město konané dne 21. 2. 2018Zastupitelstvo MO ÚL -  město konané dne 21. 2. 2018
Poprvé se v letošním roce sešli zastupitelé na svém XVIII. zasedání dne 21. února 2018. Pozvání na toto zasedání přijal Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie ÚL. Podrobně seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s činností Městské policie a zodpověděl dotazy týkající se hl. porušování veřejného pořádku a kamerového systému. Zastupitelé zhodnotili plnění uložených usnesení a projednali zprávy z Kontrolního a Fi...
více informací

Zastupitelstvo MO ÚL - město konané dne 13. 12. 2017Zastupitelstvo MO ÚL -  město konané dne 13. 12. 2017
Ve středu 13. 12. 2017 se konalo poslední zasedání Zastupitelstva MO ÚL – město v letošním roce. Stěžejním bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2018. Přípravy tohoto návrhu rozpočtu byly zahájeny již v červnu, po postupném projednání v Radě MO ÚL – město a s jednotlivými zastupitelskými kluby byl předložen schodkový rozpočet s celkovými příjmy ve výši 55,67 mil. Kč a výdaji ve výši 67, 93 mil. Kč.
více informací

Revitalizace bytového domu Husitská cesta 4,6, Ústí n. L.Revitalizace bytového domu Husitská cesta 4,6, Ústí n. L.
V období 8 – 11/2017 proběhla „revitalizace“ bytového domu Husitská cesta 4, 6, Ústí n. L.
více informací

Podporujeme malé velké talenty

Ve dnech 22. – 24. 11. 2017 proběhl v Ústí nad Labem již 50. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte klavíristů mladších 16 let. Do soutěže se přihlásilo 71 účastníků ze 17 zemí světa. Organizací celé soutěže je pověřena ZUŠ E. Randové.
více informací

Vánoční strom v atriuVánoční strom v atriu
Pro letošní Vánoce získal MO Ústí nad Labem – město vánoční strom z Božtěšic od manželů Ludmily a Jiřího Slaboňových. Oběma velice děkujeme. Krásná jedle již nyní stojí v Atriu před budovou našeho úřadu.
více informací

Opravy chodníků ve správě MO ÚL - městoOpravy chodníků ve správě MO ÚL - město
I v letošním roce pokračujeme v opravách chodníků, které nám jsou svěřeny do správy.
více informací

Revitalizace nebytového domu V Kutišti 7, Ústí n. L.Revitalizace nebytového domu V Kutišti 7, Ústí n. L.
Revitalizace spočívala ve výměně oken a zateplení objektu vč. střechy. Jedním z hlavních důvodů úprav je dosažení energetických úspor. Stavební práce byly provedeny za částku 2 199 000,- Kč s tím, že náš úřad požádal o dotaci z Operačního programu životního prostředí pro období 2014 – 2020. Dotace by měla činit cca 40 % uznatelných nákladů na úsporná opatření.
více informací


Strana:  1  2