ikona 

Aktuality

Vítali jsme nové občánkyVítali jsme nové občánky
První vítání občánků v letošní roce proběhlo dne 22. 3. 2018. Přivítali jsme 9 děvčátek a 12 chlapečků. Dětem a jejich rodičům, babičkám a dědečkům zahráli na uvítanou žáčci ZUŠ E. Randové.
více informací

Řada míst v našem obvodě rozkveteŘada míst v našem obvodě rozkvete
V travnatých plochách kvetou barevné krokusy, které byly vysazeny hnízdově v r. 2016. Ostatní cibulky z výsadeb v r. 2016 už vykukují na svět, a co nevidět nás opět potěší svými barvami a vůní. Chystají se hyacinty, narcisky a tulipány, např. v ul. Rooseveltova ve svahu u chodníku, v Parku republiky a v parčíku v ul. Churchillova. Tyto cibulky poprvé zpestřily svými květy travnaté plochy loňské jaro.
více informací

Péče o stromyPéče o stromy
Péče o stromy se  sestává z řady úkonů. Nejčastějším úkonem jsou řezyprováděné z různých důvodů a několika způsoby. Na základě požadavku občanů a jiných subjektů (např. správců veřejného osvětlení, komunikací  apod.) jsou prováděny řezy zajišťující prosvětlení prostoru v případě, že dřevina stíní bytům či řezy zajištující odstranění částí zasahujících do profilů komunikací, do dopravního značení či pro...
více informací

Během zimního období jsme nezaháleliBěhem zimního období jsme nezaháleli
Přípravné práce související s plněním rozpočtu roku 2018 jsou již téměř u konce. Úřad vysoutěžil firmy, které budou zajišťovat opravy chodníků ve správě MO ÚL – město.  Plánované opravy chodníků z asfaltobetonu zajistí firma INSKY spol. s r. o.  a opravy chodníků ze zámkové dlažby firma RAVEK s. r. o.  Demolici „šaten“ na fotbalovém hřišti v Božtěšicích provede firma HAGL, spol. s r. o.  a stavební práce v zeleni firma ...
více informací

Městský obvod informuje občany o dočasném zákazu stání z důvodů čištění komunikacíMěstský obvod informuje občany o dočasném zákazu stání z důvodů čištění komunikací
Dočasný zákaz stání na místních komunikacích na území města Ústí nad Labem za účelem čištění komunikací bude probíhat v termínu od 3.4. - 28.6.2018 dle situace. Úsek, který bude podléhat čištění bude označen dopravní značkou zákaz stání s dodatkovou tabulkou se symbolem odtahu a termínen údržby komunikace.
více informací

Zastupitelstvo MO ÚL - město konané dne 21. 2. 2018Zastupitelstvo MO ÚL -  město konané dne 21. 2. 2018
Poprvé se v letošním roce sešli zastupitelé na svém XVIII. zasedání dne 21. února 2018. Pozvání na toto zasedání přijal Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie ÚL. Podrobně seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s činností Městské policie a zodpověděl dotazy týkající se hl. porušování veřejného pořádku a kamerového systému. Zastupitelé zhodnotili plnění uložených usnesení a projednali zprávy z Kontrolního a Fi...
více informací

Zastupitelstvo MO ÚL - město konané dne 13. 12. 2017Zastupitelstvo MO ÚL -  město konané dne 13. 12. 2017
Ve středu 13. 12. 2017 se konalo poslední zasedání Zastupitelstva MO ÚL – město v letošním roce. Stěžejním bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2018. Přípravy tohoto návrhu rozpočtu byly zahájeny již v červnu, po postupném projednání v Radě MO ÚL – město a s jednotlivými zastupitelskými kluby byl předložen schodkový rozpočet s celkovými příjmy ve výši 55,67 mil. Kč a výdaji ve výši 67, 93 mil. Kč.
více informací

Přivítali jsme nové občánkyPřivítali jsme nové občánky
V úterý 12. 12. 2017 jsme již po čtvrté v tomto roce přivítali nové občánky našeho městského obvodu.
více informací

Revitalizace bytového domu Husitská cesta 4,6, Ústí n. L.Revitalizace bytového domu Husitská cesta 4,6, Ústí n. L.
V období 8 – 11/2017 proběhla „revitalizace“ bytového domu Husitská cesta 4, 6, Ústí n. L.
více informací

Podporujeme malé velké talentyPodporujeme malé velké talenty
Ve dnech 22. – 24. 11. 2017 proběhl v Ústí nad Labem již 50. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte klavíristů mladších 16 let. Do soutěže se přihlásilo 71 účastníků ze 17 zemí světa. Organizací celé soutěže je pověřena ZUŠ E. Randové.
více informací


Strana:  1  2