ikona 

Aktuality

Krátce ze zasedání Zastupitelstva MO ÚL – městoKrátce ze zasedání Zastupitelstva MO ÚL – město
Ve středu 13. 12. 2017 se konalo poslední zasedání Zastupitelstva MO ÚL – město v letošním roce. Stěžejním bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2018. Přípravy tohoto návrhu rozpočtu byly zahájeny již v červnu, po postupném projednání v Radě MO ÚL – město a s jednotlivými zastupitelskými kluby byl předložen schodkový rozpočet s celkovými příjmy ve výši 55,67 mil. Kč a výdaji ve výši 67, 93 mil. Kč.
více informací

Přivítali jsme nové občánkyPřivítali jsme nové občánky
V úterý 12. 12. 2017 jsme již po čtvrté v tomto roce přivítali nové občánky našeho městského obvodu.
více informací

Revitalizace bytového domu Husitská cesta 4,6, Ústí n. L.Revitalizace bytového domu Husitská cesta 4,6, Ústí n. L.
V období 8 – 11/2017 proběhla „revitalizace“ bytového domu Husitská cesta 4, 6, Ústí n. L.
více informací

Podporujeme malé velké talentyPodporujeme malé velké talenty
Ve dnech 22. – 24. 11. 2017 proběhl v Ústí nad Labem již 50. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte klavíristů mladších 16 let. Do soutěže se přihlásilo 71 účastníků ze 17 zemí světa. Organizací celé soutěže je pověřena ZUŠ E. Randové.
více informací

Vánoční strom v atriuVánoční strom v atriu
Pro letošní Vánoce získal MO Ústí nad Labem – město vánoční strom z Božtěšic od manželů Ludmily a Jiřího Slaboňových. Oběma velice děkujeme. Krásná jedle již nyní stojí v Atriu před budovou našeho úřadu.
více informací

Opravy chodníků ve správě MO ÚL - městoOpravy chodníků ve správě MO ÚL - město
I v letošním roce pokračujeme v opravách chodníků, které nám jsou svěřeny do správy.
více informací

Revitalizace nebytového domu V Kutišti 7, Ústí n. L.Revitalizace nebytového domu V Kutišti 7, Ústí n. L.
Revitalizace spočívala ve výměně oken a zateplení objektu vč. střechy. Jedním z hlavních důvodů úprav je dosažení energetických úspor. Stavební práce byly provedeny za částku 2 199 000,- Kč s tím, že náš úřad požádal o dotaci z Operačního programu životního prostředí pro období 2014 – 2020. Dotace by měla činit cca 40 % uznatelných nákladů na úsporná opatření.
více informací

Renovace podlah ve vile W. Churchilla 4Renovace podlah ve vile W. Churchilla 4
Pokračujeme ve spolupráci MO ÚL – město se ZUŠ E. Randové, která sídlí v našem objektu W. Churchilla 4. Další části objektu, které využívá ZUŠ E. Randové, prošly proměnou. Zhruba za cca 100 tis. Kč jsme provedli renovaci bočního schodiště, parket na chodbě a pokládku zcela nových parket.
více informací

Výměna lavičekVýměna laviček
Na zastávkách MHD v našem obvodě byly vyměněny reklamní lavičky za nové mobilní lavičky. V Současné době je na zastávkách MHD postaveno 52 laviček, další umísťujeme podle potřeb občanů či slouží k výměně těch poškozených.
více informací

Podporujeme sportovní vyžití dětí v našem obvoděPodporujeme sportovní vyžití dětí v našem obvodě
V letošním roce jsme pro Vás zrealizovali výstavbu několika dětských hřišť a na těch již stávajících hřištích a sportovištích jsme doplnili nové prvky.
více informací


Strana:  1  2