ikona 

Participace občanů na rozpočtu 2017 – vyhodnocení

Městský obvod Ústí nad Labem – město schválil v rozpočtu na rok 2017 částku 100 000 Kč na tzv. participaci občanů. Cílem tohoto pilotního projektu bylo umožnit obyvatelům obvodu podílet se na investování veřejných peněz a zapojit se do utváření veřejného prostoru. Výzva k podávání návrhů byla zveřejněna na webových stránkách ÚMO Ústí nad Labem – město a na vývěsních tabulích na celém území obvodu. Návrhy bylo možné podávat do 30. června 2017.

Projekt měl mezi obyvateli obvodu (a nejen mezi nimi) velkou odezvu. Obdrželi jsme celkem 15 konkrétních návrhů, jak vyčleněné prostředky využít, spolu s množstvím obecných podnětů ke zlepšení vzhledu veřejného prostoru a jeho přívětivosti pro uživatele. Všechny návrhy jsme spolu s úředníky MO pečlivě analyzovali jak z hlediska jejich přínosu (nejen) pro obyvatele obvodu, tak z hlediska jejich proveditelnosti.

Pro realizaci jsme nakonec vybrali tři návrhy:

  • rozšíření hřiště na Skřivánku o nový prvek (lezeckou stěnu),
  • umístění altánu (přístřešku) na hřiště v Předlicích – Kolonii
  • vybudování „odpočinkových koutků“ se stoly a lavicemi v prostoru vaňovského přístaviště.

Shrnutí všech návrhů včetně způsobu jejich vypořádání naleznete zde.

Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naši výzvu a do projektu se zapojili. Přestože řadu návrhů nemůžeme z objektivních příčin realizovat (především proto, že dotčené pozemky nejsou ve správě obvodu), jsou pro nás cenným zdrojem informací o přáních obyvatel města a inspirací pro jednání s magistrátem města.

 

Vzhledem k úspěchu tohoto pilotního projektu a zájmu obyvatel obvodu se na něm podílet jsme se rozhodli zařadit participaci i do návrhu rozpočtu na rok 2018, tentokrát s částkou 500 000 Kč. Doufáme, že nám opět pomůžete vybrat, na co vyčleněné prostředky využít.

Za radu MO Ústí nad Labem – město

Karolina ŽákovskáZpět  Nahoru  Tisk