ikona 

Oznámení

Upozorění - ČEPS, a.s. - odstranění stromoví v blízkovsti elektrického vedení

Oznameni/Upozorneni_CEPS_311218.pdf
více informací

Stanoviště putovních kontejnerů pro rok 2018

Oznameni/Stanoviste_2018_311218.rtf VANA č. 1 / VAŇOV                                                           VAŇOV JARO   PODZIM ul. Čajkovského / zel. pás  před přejezdem vpravo/ 4.5. – 7.5. 5.10. – 8.10. ul. Pražská u Kotvy (za DH)&nb...
více informací

Oznámení zveřejnění dotačního titulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2018"

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město dle 10a) odst. 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dotační titul – „Individuální finanční dotace pro rok 2018“ na individuální finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem – město k podpoře zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických celoročních činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2018.
více informací

Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v části obce Skortice a Habrovice

v termínu březen - duben 2018 bude prováděna stavba, která řeší úpravu NN pro připojení nových odběrných míst, dle projektu vypracovaného společností OMEXOM GA Energo s.r.o.
více informací

Oznámení pro občany o výběrovém šetření v domácnostech - „ Životní podmínky 2018“

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v 34 evropských zemí a získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
více informací

Vyúčtování finančních dotací v roce 2017

Oznameni/vyuctovani_FD_2017_310119.pdf
více informací

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2018

Informace o svozu odpadů zeleně, nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu
více informací

Oznámení - zveřejnění návrhu koncepce „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost na zveřejnění návrhu koncepce „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
více informací

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu Ústí nad Labem – město mladé generaci, která se rozhodne žít právě v našem obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (dále jen „oprávněná osoba“) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – město.
více informací