ikona 

Oznámení

Oznámení - zveřejnění návrhu koncepce „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost na zveřejnění návrhu koncepce „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
více informací

  

Oznámení pro voliče o uzavření úřadu v době od 27.12.2017 do 1.1.2018

Tuto informaci uveřejňujeme zejména pro voliče, kteří si budou chtít voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky vyzvednout osobně. Z tohoto důvodu proto doporučujeme, aby si žadatel ve své žádosti o vydání voličského průkazu vybral způsob doručení zaslání poštou. Počátek lhůty pro vydání voličských průkazu je od 28.12.2017.
více informací

Oznámení - upozornění vlastníkům auživatelům k odstranění stromoví - ČEPS

UPOZORNĚNÍ ve smyslu § 24, odst. 3, písm. f) a g) a dále § 46, odst. 9, zákona č. 458/2000 Sb. /energetický zákon/ adresované zejména vlastníkům pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení zvlášť/velmi vysokého napětí přenosové soustavy.
více informací

Oznámení - upozornění k odstranění stromoví - ČEZ distribuce


Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dále jen „NV“), který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. (http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/)   Oznameni/UZVM_seznam.xlsx  
více informací

Oznámení - Zveřejnění dotačního titulu – „Individuální finanční doace pro rok 2017“

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město dle 10a) odst. 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dotační titul – „Individuální finanční dotace pro rok 2017 na individuální finanční dotace k podpoře zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických celoročních činností.
více informací

Stanoviště putovní kontejnerů pro rok 2017

Oznameni/kontejnery_2017.rtf
více informací

Vyúčtování finančních dotací v roce 2016

Oznameni/vyuctovani_FD_2016.pdf
více informací

Kalendář svozu odpadů - 2. pololetí 2017

Oznameni/Svoz_II_2017.pdf  -obsahuje i další části města MO Město Svoz vaků s odpady ze zeleně OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 27. 11. 2017.   OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 4. 12. 2017.   Svoz nebezpečného odpadu OBLAST: Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek Datum svo...
více informací

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu Ústí nad Labem – město mladé generaci, která se rozhodne žít právě v našem obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (dále jen „oprávněná osoba“) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – město.
více informací