ikona 

Oznámení

Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Bližší infromace ohledně žádosti obdržíte na oficálních stránkách města Ústí nad Labem zde: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zadost-vyjimku-z-ozv-c-1-2017.html   Kontaktní spojení na ÚMO Ústí nad Labem - město pro podání formuláře: Sídlo úřadu: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem Telefon: 47 527 1111 Fax: 47 527 2350 E-mail: epodatelna@ul-mesto.cz Datová schránka: 28kbykx Úřední hodiny: Po, St 8.00 -11.30 a 12.30 -17.00 ...
více informací

Oznámení - Zveřejnění dotačního titulu – „Individuální finanční dotace pro rok 2017“

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město dle 10a) odst. 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dotační titul – „Individuální finanční dotace pro rok 2017 na individuální finanční dotace k podpoře zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických celoročních činností.
více informací

Stanoviště putovní kontejnerů pro rok 2017

Oznameni/kontejnery_2017.rtf
více informací

Vyúčtování finančních dotací v roce 2016

Oznameni/vyuctovani_FD_2016.pdf
více informací

Kalendář svozu odpadů - 2. pololetí 2017

Oznameni/Svoz_II_2017.pdf  -obsahuje i další části města MO Město Svoz vaků s odpady ze zeleně OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 27. 11. 2017.   OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 4. 12. 2017.   Svoz nebezpečného odpadu OBLAST: Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek Datum svo...
více informací

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu Ústí nad Labem – město mladé generaci, která se rozhodne žít právě v našem obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (dále jen „oprávněná osoba“) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – město.
více informací