ikona 

Oznámení

Česká pošta informuje o omezené pracovní době dne 27.12. na poště 8 - Na Popluží 11

Změna otevírací doby:   27. 12. 2018 od 13 – 16:30 hod.    
více informací

Policie ČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Ústí nad Labem, 2. oddělení obecné kriminality, Dlouhá 2, 400 67 Ústí nad Labem dne 6.9.2018 ve věci Rác - krádeže věcí a vloupání do objektů vyhlašuje popis věcí
více informací

Výzva ÚZSVM vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a dalš&i...
více informací

Kalendář svozu odpadů – II. pololetí 2018

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích, nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, plastů, plastových obalů a nápojových kartonů, skla a skleněných obalů Seznam míst sběru odpadního textilu a obuvi Seznam umístění nádob sběru elektroodpadu – Asekol
více informací

Oznámení o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů

V souladu s usnesením Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – město č. 25/1 ze dne 26.11.2014 týkající se postupu se ztrátami a nálezy a na základě usnesení č. 962/29 z 29.schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město konané dne 26. 3. 2018 bylo rozhodnuto o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů a po uplynutí zákonem stanovené lhůty se staly vlastnictvím obce.
více informací

Upozorění - ČEPS, a.s. - odstranění stromoví v blízkovsti elektrického vedení

Oznameni/Upozorneni_CEPS_311218.pdf
více informací

Stanoviště putovních kontejnerů pro rok 2018

Oznameni/Stanoviste_2018_311218.rtf VANA č. 1 / VAŇOV                                                           VAŇOV JARO   PODZIM ul. Čajkovského / zel. pás  před přejezdem vpravo/ 4.5. – 7.5. 5.10. – 8.10. ul. Pražská u Kotvy (za DH)&nb...
více informací

Oznámení zveřejnění dotačního titulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2018"

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město dle 10a) odst. 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dotační titul – „Individuální finanční dotace pro rok 2018“ na individuální finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem – město k podpoře zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických celoročních činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2018.
více informací

Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v části obce Skortice a Habrovice

v termínu březen - duben 2018 bude prováděna stavba, která řeší úpravu NN pro připojení nových odběrných míst, dle projektu vypracovaného společností OMEXOM GA Energo s.r.o.
více informací

Vyúčtování finančních dotací v roce 2017

Oznameni/vyuctovani_FD_2017_310119.pdf
více informací


Strana:  1  2