ikona 

Oznámení

Upozornění pro občany o omezené pracovní době úřadu dne 20.10.2017

UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město oznamuje, že bude dne  20. 10. 2017 od 11.00 hodin UZAVŘEN, z důvodu zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu  České republiky.
více informací

Oznámení o umístění opuštěného vozidla - autovrak

Vozidlo je umístěno na p.p.č. 958/94 v k.ú. Předlice
více informací

Oznámení - upozornění k odstranění stromoví - ČEZ distribuce


Žádost o spolupráci - vánoční strom 2017

Vážení spoluobčané, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město již tradičně s předstihem připravuje akce patřící na závěr roku. Jednou z nich je také zajištění hezkého a reprezentativního vánočního stromu do atria Magistrátu pro Vánoce 2017 Doposud nemáme takovou nabídku, která by splňovala naše představy: jehličnan s minimální výškou 5 m, pravidelným vzrůstem  a hustým zavětvením. Obracíme se proto na občany Ú...
více informací

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dále jen „NV“), který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. (http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/)   Oznameni/UZVM_seznam.xlsx  
více informací

Oznámení - rozhodnutí o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů a po uplynutí zákonem stanovené lhůty se staly vlastnictvím obce

Na základě usnesení č. 771/23 z 23. schůze Rady MO Ústí nad Labem – město konané dne 17. července 2017 bylo rozhodnuto o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů a po uplynutí zákonem stanovené lhůty se staly vlastnictvím obce.
více informací

Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Bližší infromace ohledně žádosti obdržíte na oficálních stránkách města Ústí nad Labem zde: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zadost-vyjimku-z-ozv-c-1-2017.html   Kontaktní spojení na ÚMO Ústí nad Labem - město pro podání formuláře: Sídlo úřadu: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem Telefon: 47 527 1111 Fax: 47 527 2350 E-mail: epodatelna@ul-mesto.cz Datová schránka: 28kbykx Úřední hodiny: Po, St 8.00 -11.30 a 12.30 -17.00 ...
více informací

Oznámení - Zveřejnění dotačního titulu – „Individuální finanční doace pro rok 2017“

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město dle 10a) odst. 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dotační titul – „Individuální finanční dotace pro rok 2017 na individuální finanční dotace k podpoře zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických celoročních činností.
více informací

Stanoviště putovní kontejnerů pro rok 2017

Oznameni/kontejnery_2017.rtf
více informací

Vyúčtování finančních dotací v roce 2016

Oznameni/vyuctovani_FD_2016.pdf
více informací


Strana:  1  2