ikona 

Participace občanů na rozpočtu 2018 - Informace o způsobu zpracování návrhů od občanů

Do projektu Participace občanů na rozpočtu (POR) předložili občané v letošním roce  47 návrhů (vzhledem k tomu, že konec lhůty pro podávání návrhů – 31. 3. 2018 – připadl na sobotu, uznali jsme i všechny návrhy, které dorazily na úřad v úterý 3. 4.). Děkujeme!

Naše úřednice nyní prověří, zda návrhy může MO Ústí nad Labem – město realizovat, případně za jakých podmínek, a předloží je Komisi pro POR, která doporučí zastupitelstvu MO návrhy k realizaci. O konečném výběru návrhů rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání dne 27. června 2018.

Harmonogram POR pro rok 2018:

- vyhlášení POR 16. 1. 2018
- podávání návrhů  do 31. 3. 2018
- zpracování návrhů Úřadem   do 30. 4. 2018
- doporučení návrhů k realizaci Komisí    do 31. 5. 2018
- schválení návrhů k realizaci zastupitelstvem do 30. 6. 2018
- realizace schválených návrhů                     druhá polovina roku 2018

 

Členové Komise pro POR:

Předseda: Miloš Musil (nezařazení)

Místopředseda: Jan Janeček (KSČM)

Tajemnice: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. (PRO!Ústí)

 

Olga Bačinová (nezařazení)

Vlastimil Doucha (nezařazení)

Bc. Martin Fišer (TOP09),

Karel Karika (PRO!Ústí)

Karel Punčochář (PRO!Ústí)

Mgr. Jan Tvrdík (ODS)

 

Pravidla POR pro kalendářní rok 2018 ke stažení zde.

Pravidla pro výběr návrhů pro doporučení zastupitelstvu ke stažení zde.

Jednací řád Komise pro POR ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání Komise pro POR:

Zápis z jednání dne 15. 1. 2018 ke stažení zde

Zápis z jednání dne 23. 5. 2018 ke stažení zdeZpět  Nahoru  Tisk