ikona 

Prezidenta ČR 2018

Oznámení o konání 1. zasedání členů okrskový volebních komisí pro volbu prezidenta

Dne 20.12.2017 v zasedací místnosti č. 155 na ÚZVM, Mírové náměstí 36
více informací

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MO Ústí n. Labem - město

Volby/informace_okrsky.pdf Informace pro voliče o změně adresy a sídla u těchto volební okrsů č.: 1003 a 1004  - nově: UJEP FZS (zelená škola) , Velká Hradební 424/13, 400 01  Ústí nad Labem 1 a 1011 nově: Objekt Thomayerova 2 (bývalý ČČK), Thomayerova 591/2, 400 01  Ústí nad Labem 1   Číslo okrsku Název okrsku Adresa volební místnosti 1001 Obchodní akademie, Pařížská 15 Pařížská 1670/15, 400 01  Ústí nad Labem 1 1002 Obc...
více informací

Oznámení pro voliče o uzavření úřadu ve dnech 27.12.2017-1.1.2018

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město oznamuje, že bude v době od   27. 12. 2017   do    1. 1. 2018    UZAVŘEN. Tuto informaci uveřejňujeme zejména pro voliče, kteří si budou chtít voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky vyzvednout osobně. Z tohoto důvodu proto doporučujeme, aby si žadatel ve své žádosti o vydání voličského průkazu vybral způsob doručení zaslání poštou. Počátek lhůty pro vydání voličských průkazu je od 28.12.2017.
více informací

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky I. Nároky členů okrskových volebních komisí Nároky členů okrskových volebních komisí upravují jednotlivé volební zákony1. Na základě těchto zákonů mají členové okrskových volebních komisí nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo služební...
více informací

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době volby prezidenta České republiky v roce 2018 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 31 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve...
více informací

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozd
více informací

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky

která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017. Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Př&i...
více informací

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozd
více informací

Žádost o vydání voličského průkazu a plná moc pro převzetí VP jinou osobou pro volbu prezidenta České republiky

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
více informací