ikona 

Zveřejnění záměru

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - prodej p.p.č 2000/1

prodej p.p.č 2000/1 - kú Klíše Zamery/prodej_240119.pdf vyvěšeno: 09.01.2019 sejmutí: 24.01.2019  
více informací

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - pronájem p.p.č 1059/1

pronájem p.p.č 1059/1 - zahrada. kú Bukov Zamery/pronajem_240119.pdf vyvěšeno: 09.01.2019 sejmutí: 24.01.2019
více informací

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - změna NS p.p.č 3945, 1087

změna nájemní smlouvy p.p.č 3945, 1087 - zahrada, kú Ústí nad Labem Zamery/zmena_NS_240119.pdf vyvěšeno: 09.01.2019 sejmutí: 24.01.2019
více informací

Pronájem části pozemků - přesunutí plakátových ploch

Zamery/pronajem_MM_160918.pdf
více informací