ikona 

Zveřejnění záměru

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - změna NS p.p.č. 3423/1, 3423/5, 493/1

změna nájemní smlouvy - billboard, p.p.č.  3423/1, 3423/5, 493/1 kú Ústí n.L., Všebořice Zamery/zmena_NS2_041218.pdf vyvěšeno: 19.11.2018 sejmutí: 04.12.2018
více informací

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - změna NS p.p.č. 3522/4 ÚL

změna nájemní smlouvy - billboard, p.p.č. 3522/4 kú Ústí n.L. Zamery/zmena_NS_041218.pdf Vyvěšeno: 19.11.2018 Sejmutí: 04.12.2018
více informací

Pronájem části pozemků - přesunutí plakátových ploch

Zamery/pronajem_MM_160918.pdf
více informací