ikona 

Zveřejnění záměru

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - pronájem p.p.č 949/1

pronájem zahrada kú Klíše
více informací

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - změna nájemní smlouvy p.p.č 804/1

změna nájemní smlouvy zahrada kú Ústí n.L.
více informací

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - pronájem p.p.č 754 a 3748/1

pronájem zahrada kú Ústí n.L.
více informací

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - pronájem p.p.č 1170/13

pozemek na parkování kú Bukov
více informací

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - prodej p.p.č 881/1

prodej - ostatní plocha, kú Klíše
více informací

Oznámení záměru - Statutární město Ústí nad Labem - prodej části pozemku p.p.č 421/16

prodej části pozemku - ostatní plocha, kú Klíše
více informací