ikona 

Oznámení

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech - ČSÚ

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
více informací

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Dle čl. 4 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství rozhodla o udělení výjimek Rada MO Ústí n. L. – město
více informací

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2019"

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2019" Formulare/oznameni_dotace2019_020120.pdf   Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2019 Formulare/Pravidla_indiv_dotace_2019_020120.pdf ...
více informací

Oznámení Policie ČR - zjištění majitele notebooku č. j. KRPU-43354-41

zjištění majitele notebooku ACER Aspire E1, model: Z5WE3, S/N: NXMGREC00440413AF03400
více informací

Vyúčtování finančních dotací za rok 2018

Oznameni/vyuctovani_FD_2018_310120.pdf Vyvěšeno: 22.01.2019
více informací

Oznámení - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - ČEPS

ČEPS, a.s. Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.
více informací

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2019 v Ústí nad Labem

Oznameni/Svoz_1_2019.pdf
více informací

Policie ČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Ústí nad Labem, 2. oddělení obecné kriminality, Dlouhá 2, 400 67 Ústí nad Labem dne 6.9.2018 ve věci Rác - krádeže věcí a vloupání do objektů vyhlašuje popis věcí
více informací

Oznámení o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů

V souladu s usnesením Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – město č. 25/1 ze dne 26.11.2014 týkající se postupu se ztrátami a nálezy a na základě usnesení č. 962/29 z 29.schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město konané dne 26. 3. 2018 bylo rozhodnuto o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů a po uplynutí zákonem stanovené lhůty se staly vlastnictvím obce.
více informací

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu Ústí nad Labem – město mladé generaci, která se rozhodne žít právě v našem obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (dále jen „oprávněná osoba“) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – město.
více informací