ikona 

Nové vyžití, nejen pro děti v našem městském obvodě

Dětské hřiště u Střížovického vrchu

Komplexní úprava dětského hřiště byla nastartována v roce 2018, kdy skupina obyvatel Klíše podala podnět do Participace MO ÚL – město. Tento podnět byl podpořen zastupitelstvem a úřad tak zahájil veškeré kroky vedoucí k realizaci. Na základě poptávkového řízení byla ke zbudování dětského hřiště vybrána nabídka firmy Drimal play s. r. o.  Dětské hřiště bylo pořízeno, a to včetně nutných terénních úprav, za necelých půl milionu korun.

Vzhledem k výborné spolupráci s místními občany, kteří se dlouhodobě snaží zvelebovat zdejší krásný kout u Střížovického vrchu, přistoupil MO ÚL – město k uvolnění další částky, díky které bude na oplocené dětské hřiště pro menší děti navazovat dětské hřiště s prvky pro větší děti. Prvky jsou zasazeny -  dalo by se říci – přímo v lese a vybízejí děti ke skotačení. I druhé etapy se na základě poptávky zhostila firma Drimal play s. r. o.  s nabídkou za cca 470 tis. Kč.

Děkujeme firmě Drimal play s. r. o. za perfektní spolupráci, zaměstnanci této firmy odvedli úžasnou práci v nelehkém terénu.  A v neposlední řadě moc děkujeme občanům, kterým není místo, kde žijí, lhostejné. Přejeme všem, dětem zvláště, ať jim hřiště dlouho slouží.

 

 

Dětské hřiště ve Štefánikově ulici

I v roce 2019 vyhlásil MO ÚL - město Participaci, aby se aktivní občané obvodu mohli podílet na zvelebování veřejného prostoru.  Jedním z podnětů, který byl zastupitelstvem vybrán k realizaci s významnou finanční podporou, byla renovace dětského hřiště ve Štefánikově ulici.  Jedná se krásný prostor ukrytý mezi zástavbou přímo vybízející děti ke hrám. Po domluvě s navrhovatelkami podnětu byly některé prvky ponechány, některé doplněny tak, aby byl vytvořen funkční celek. Na základě poptávky  se realizace ujala firma TR ANTOŠ, s. r. o.  s nabídkou za téměř 600 tisíc korun.

Realizace nebyla vůbec jednoduchá, místní dopravní situace práce výrazně komplikovala, a nám nezbývá než opět zaměstnancům firmy TR ANTOŠ  poděkovat za spolupráci a skvěle odvedené dílo, naštěstí je každodenní problémy  neodradily, a děti si tak budou moci užívat dalšího pěkného místa. Velký dík patří občanům, kteří chtějí aktivně přispívat ke zlepšení prostoru, v němž žijí, a nezištně věnují svůj osobní čas ve prospěch ostatních.

MO ÚL – město nyní poptává ještě zhotovitele vstupní branky, aby byl prostor pro děti co nejbezpečnější.

 

 Zpět  Nahoru  Tisk