ikona 

Participace občanů na rozpočtu 2019

Participace občanů na rozpočtu

Městský obvod Ústí nad Labem – město schválil v rozpočtu na rok 2019 částku 1 000 000 Kč na tzv. participaci občanů, jejímž cílem je umožnit obyvatelům obvodu podílet se na investování veřejných peněz a zapojit se do utváření veřejného prostoru.

Jak to funguje?

Pokud máte nápad, jak zlepšit veřejný prostor ve svém okolí, dejte nám do 28. února 2019 vědět. Návrh můžete poslat poštou, e-mailem na adresu epodatelna@ul-mesto.cz nebo nám ho předat osobně na sekretariátu úřadu (k dispozici jsme Vám v úředních hodinách na adrese ÚMO ÚL – město, Velká Hradební 8A, Ústí nad Labem – 2. patro, vchod z atria magistrátu).

Využít můžete i speciálního formuláře pro podání návrhu, který je ke stažení níže.

Co má být obsahem návrhu?

Obsahem návrhu může být jakékoliv vylepšení veřejného prostoru na území obvodu, které přispěje ke zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků Obvodu, s výjimkou opatření a činností, které jsou financovány z jiných položek rozpočtu Obvodu na rok 2019. Stojan na kolo, lavička, okrasný květináč, úprava dětského hřiště…fantazii se meze nekladou! Všechny návrhy posoudíme a budou-li realizovatelné, zařadíme je do užšího výběru.

Kdo se můžete zapojit?  

Zapojit se může úplně každý, bydliště v obvodu není podmínkou.

Kdo rozhodne, které návrhy budou realizovány?

Předložené návrhy posoudí Komise pro participaci občanů na rozpočtu složená ze zástupců jednotlivých stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu městského obvodu. O výběru návrhů k realizaci rozhodne na základě doporučení komise zastupitelstvo městského obvodu.

Harmonogram POR pro rok 2019:

  • vyhlášení POR: 17. 1. 2019
  • podávání návrhů: do 28. 2. 2019
  • zpracování návrhů Úřadem: do 31. 3. 2019
  • doporučení návrhů k realizaci Komisí: do 15. 4. 2019
  • schválení návrhů k realizaci zastupitelstvem: do 15. 5. 2019

 

Více informací najdete v pravidlech Participace občanů na rozpočtu pro rok 2019, která jsou ke stažení níže.

 

Pravidla pro kalendářní rok 2019

/admin/fileman/Uploads/Rozpocet/Participace/2019/POR2019_pravidla.pdf

 

Formulář pro podávání návrhů

/admin/fileman/Uploads/Rozpocet/Participace/2019/POR_2019_formular_navrh.docxZpět  Nahoru  Tisk