ikona 

Rekonstrukce zeleně Masarykova ulice

Dalším počinem městského obvodu Ústí n. L. – město  a krokem k hezčímu centru města byla investiční akce „Rekonstrukce zeleně ul. Masarykova“ nad pobočkou České spořitelny.

K rekonstrukci nás vedly hlavně skutečnosti, že prostor se starými a prosychajícími keři a poškozenými deskami v záhonech se pozvolna stával nevzhledným zákoutím sloužícím jako  veřejné WC, či úkryt pro nezvané nocležníky i narkomany a zároveň lákal svou nepřehledností k odkládání odpadků. I údržba zeleně byla, vzhledem ke stavu porostu, složitá a úklid odpadků ze vzrostlých pichlavých či jehličnatých keřů byl téměř nemožný.

Tato část Masarykovy ulice s velkým pohybem osob po celý den je bolavým místem  našeho města. K řešení nepořádku a špatného stavu objektů nepřispívá ani spletitost vlastnických majetkových vztahů. Tento kousek se zelení však patří nám, chtěli jsme ho pojmout jinak  a přistoupili k radikální změně. Vypsali jsme veřejnou zakázku na rekonstrukci tohoto prostoru a po výběru té nejvýhodnější jsme začali s realizací. Stávající porost byl odstraněn, s výjimkou 2 ks vzrostlých borovic, zemina byla kompletně vyměněna a výsadba stromků, keřů, růží, trvalek, okrasných travin a cibulovin mohla začít. V současné době jsou práce ukončeny a smluvně máme zajištěnou i následnou péči o  rostlinky během celého příštího roku, tuto zajistí zhotovitel realizace. Musíme konstatovat, že s firmou p. Martina Koppa se spolupracovalo na výbornou.

 

Jak pro zhotovitele, tak pro zadavatele, tedy obvod, bylo velice milé přijímat kladné ohlasy od kolemjdoucích občanů a díky tomu jsme si jisti, že tato práce měla a má smysl.

 

 Odstraněním stávající vzrostlé zeleně se odkryly obruby záhonů, které jsou zčásti poškozené a budou ještě letošní  rok opraveny, chybějící desky budou doplněny tak, aby samozřejmě nedošlo k poškození jediného lístečku nových výsadeb. Zároveň budou odstraněny nevzhledné graffity nápisy a tím dostane celý prostor úplně nový kabát.

 

A teď už je to na nás. Je to naše město a tedy i naše zeleň, je tu pro nás všechny. Zastavte se, podívejte se…..ale neničte, netrhejte, nevytahujte rostlinky ze země“… Již pár dnů po výsadbě se jich muselo několik vytažených sázet zpět. Děkujeme.

 

Monika Králová

Vedoucí oddělení čistoty a zeleněZpět  Nahoru  Tisk