menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Výstavba a obnova dětských hřišť a sportovišť

Obnova dětských hřišť v roce 2022

V roce 2022 proběhly drobné investice na dětských hřištích v Městském obvodu ÚL – město: Na dětském hřišti v ul. Baráčnická bylo vybudováno nové dřevěné oplocení, firmou Minaret s.r.o., výše investice: 232 776,17 Kč vč. DPH. Na dětském hřišti v ul. Konečná byla instalována řetězová houpačka firmou Bonita Group s.r.o., cena 40 314,78 Kč a kolotoč kytička firmou Lefay s.r.o., cena: 28 370 Kč. Celkem výše investice 68 684,78 Kč vč. DPH. Na dětské hřiště v ul. Buzulucká ve Skoroticích byl instalován kolotoč kytička firmou Lefay s.r.o., výše investice: 28 370 Kč vč. DPH. Na dětském hřišti v ul. Střížovická byly instalovány zastiňovací plachty nad pískoviště a skluzavku do svahu firmou Josef Dřímal, výše investice: 49 283 Kč bez DPH /dodavatel není plátcem DPH/. Na dětském...


Datum vložení: 17.01.2023, datum sejmutí: 31.01.2025

více informací

Realizace 2021 - Sportoviště v ul. Vinařská a v ul. Baráčnická

Koncem léta roku 2021 na sportovišti v ul. Vinařská došlo k instalaci asfaltového povrchu sportoviště firmou Nomistav s.r.o., cena: 651 426,40 Kč vč. DPH a instalace basketbalového koše od firmy Basketbalové koše s.r.o., cena: 42 750,45 Kč vč. DPH z investičních zdrojů ÚMO ÚL - město. Dále byly provedeny terénní úpravy a úpravy chodníčků v blízkosti asfaltové plochy firmou Nomistav s.r.o., cena: 193 755,30 Kč vč. DPH v rámci údržby. Na nedalekém sportovišti v ul. Baráčnická byl kompletně zrekonstruováno oplocení firmou Minaret s.r.o. – odstranění původního pletiva oplocení sportoviště do výšky 6 m, instalace nového pletiva, oprava vstupní brány a vsazení odolných kari sítí, cena: 125 389,88 Kč vč. DPH v rámci údržby.
více informací

Realizace 2021 - Dětské hřiště v našem obvodu

V roce 2021 došlo k obměně houpačky na dětském hřišti ve Skoroticích firmou Flora servis s.r.o. cena: 36 391,96 Kč vč. DPH a instalace dvou laviček od firmy Kovofit s.r.o., cena: 9 438 Kč vč. DPH. Dále na dětském hřišti v ul. Vinařská spodní proběhla obměna pružinové houpačky firmou Flora servis s.r.o., cena: 17 702,30 Kč vč. DPH a obměna dvou laviček od firmy Kovofit s.r.o., cena: 9 438 Kč vč. DPH. Na dětském hřišti v ul. SNP bylo instalováno posezení – dvě lavice a stůl firmou Hřiště hrou s.r.o. cena: 49 752 Kč vč. DPH. Na dětském hřišti v ul. Střížovická byl instalován naučný panel s odpady od firmy Profoto s.r.o., cena: 8 930 Kč vč. DPH a 2 ks akátových košů od firmy Lumpíno s.r.o, cena: 10 890 Kč vč. DPH. Dále instalace nového oplocení na dětském hřišti v ul. Spartakiádní firmou Minaret s.r.o., cena: 122...
více informací

Realizace 2021 - Dětské hřiště ul. Pod Školou

Na podzim roku 2021 došlo k instalaci travního koberce včetně následné péče na dětské hřiště v ul. Pod Školou firmou ROSEA v.o.s., cena: 660 701,14 Kč vč. DPH (650 tis. z dotací Magistrátu ÚL a 13 401,14 Kč investiční zdroje MO ÚL – město). Dále proběhla obměna pískoviště firmou Minaret s.r.o., cena: 40 854,44 Kč vč. DPH z investičních zdrojů MO ÚL – město.
více informací

Realizace 2021 - Dětské hřiště ul. K Vavřinečku

Koncem léta roku 2021 došlo k obměně herní sestavy a pružinové houpačky na dětském hřišti v ul. K Vavřinečku firmou Hřiště pod květinou s.r.o. – instalace akátové sestavy se skluzavkou a houpačkami včetně dopadové plochy + pružinové houpadlo koník, cena: 134 254,34 Kč vč. DPH. Přípravné práce provedeny firmou Minaret s.r.o., cena: 15 052,40 Kč vč. DPH. Dále došlo k rekonstrukci oplocení dětského hřiště a výměně vstupní branky firmou Minaret s.r.o., cena: 93 167,58 Kč vč. DPH. Cena investice: 149 306,74 Kč vč. DPH z dotací Magistrátu a cena oprav: 93 167,58 Kč vč. DPH v rámci údržby MO ÚL - město.
více informací

Realizace 2021 - Dětské hřiště ul. Zahradní

Koncem léta roku 2021 došlo obměně dvou herních sestav na dětském hřišti v ul. Zahradní firmou TR Antoš s.r.o., cena: 175 715 Kč vč. DPH. Přípravné práce a dopadová plocha provedeno firmou Minaret s.r.o., cena: 174 554,60 Kč vč. DPH. Dále došlo ke kompletní obnově částí oplocení dětského hřiště, cena vč. materiálu (planěk a rýglů) firmou Minaret s.r.o. 146 792,68 Kč vč. DPH. Údržba 4 herních prvků - broušení a nátěr do světlého odstínu firmou Minaret s.r.o., cena: 29 458,66 Kč vč. DPH. Cena investice: 350 269,60 Kč vč. DPH (z toho 277 758,54 Kč z dotací Mag. ÚL a 72 511,06 Kč investice MO), cena oprav: 176 251,34 Kč v rámci údržby MO ÚL - město.
více informací

Realizace 2021 - Dětské hřiště Vaňov

Na podzim roku 2021 došlo k rozšíření dětského hřiště ve Vaňově, byl vystavěn herní prvek maják a oplocení. Na akci se podílely firmy: Acer Woodway s.r.o. – akátový Maják s čápy vč. dopadové plochy, cena: 423 112,80 Kč vč. DPH a Minaret s.r.o. – dřevěné oplocení se vstupní brankou, cena: 75 363,64 Kč vč. DPH. Celková cena investice 498 476,44 Kč vč. DPH hrazeno z dotací Magistrátu města Ústí nad Labem.
více informací

Realizace 2021 – Agility v ul. V Lukách

V rámci Participačního návrhu občanů, bylo na podzim roku 2021 vystavěno hřiště pro psí kamarády u psího útulku v ul. V Lukách. Na výstavbě se podílely firmy: Acer Woodwey s.r.o. která instalovala 5 prvků agility, cena investice: 176 352,66 Kč vč. DPH. ODEUS s.r.o. – dřevěné oplocení o délce 205 m, cena investice: 629 167,33 Kč vč. DPH. Lumpíno – Josef Dřímal – 8 laviček, 2 koše, info tabule, cena: 111 888 Kč. Minaret s.r.o. – terénní úpravy, cena: 8 760,66 Kč vč. DPH. Cena investice celkem 926 168,39 Kč (z toho 800 000 Kč dotace Magistrátu ÚL a 126 168,39 Kč investiční zdroje ÚMO ÚL – město). Doufáme, že se Vám i vašim čtyřnohým kamarádům bude líbit.
více informací

Realizace 2020: Nové sportovní a herní prvky na hřištích


Realizace 2020: Nové sportovní a herní prvky na hřištích
Na podzim roku 2020 byla rozšířena venkovní tělocvična v ulici Hornická o tři cvičební stroje a parkurový přeskok od firmy COLMEX s.r.o., cena zakázky činí 244 430 Kč. Dále byly instalovány lavičky a stojan na kola od firmy REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ s.r.o., cena: 13 720,19 Kč. Rozšíření sportoviště bylo návrhem v akci Participace občanů 2020 a bylo financováno z participačního rozpočtu.
více informací

Realizace 2020: Dětské hřiště SNP a Hoření


Realizace 2020: Dětské hřiště SNP a Hoření
V létě roku 2020 byla na žádost občanů Skřivánku zrekonstruována dětská hřiště v ulicích SNP a Hoření. Na dětské hřiště v ulici SNP přibyla zemní trampolína a houpací hnízdo od firmy Lefay s.r.o., o výši investice 132 147 Kč. Dále původní pískoviště a lavičky na oploceném dětském hřišti vystřídal velký herní prvek: patrový Domeček s pískovištěm a lavičkami od firmy Hřiště hrou s.r.o., o výši investice 563 877,30 Kč včetně přípravných prací jako je odstranění původního pískoviště. Na nedalekém asfaltovém hřišti v ulici Hoření proběhla rekonstrukce povrchu asfaltové plochy firmou INSKY spol. s.r.o. o výši investice 264 576,34 Kč. Dále byly nakoupeny šablony a barvy od firmy MYICON s.r.o. za 15 515 Kč a instalovány „Hry na chodník“ občany Skřivánku v rámci komunitního utužování vztahů....
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP