menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Údržba a výsadba zeleně

Realizace 2021 - Park Republiky

V rámci Participačního návrhu občanů, byl na podzim roku 2021 revitalizován prostor v Parku republiky okolo plastiky ježka. Na výstavbě se podílely firmy: Zahradní architektura Tábor s.r.o. – odstranění původní dřevěné palisády, terénní úpravy, instalace dubové palisády o rozměru 16 m, instalace mlatového povrchu, instalace 5 ks koulí (herních prvků) a informační cedule, cena: 468 318,40 Kč vč. DPH. Minaret s.r.o. – oprava poškozených bodlin ježka, sbroušení a základní nátěr prvku, cena: 29 531,26 Kč vč. DPH. Barvy-laky-omítky Jan Malý – nákup barev na beton, cena: 2 853 Kč vč. DPH. Minaret s.r.o. – odstranění keřů jalovce a terénní úpravy, cena: 37 485,80 Kč vč. DPH. Finálního nátěru plastiky ježka se ujal navrhovatel projektu pan MgA Richard Loskot se členy komunity z okolí Parku Republiky. Cena investice...
více informací

Poškozené stromy


Poškozené stromy
Stromům v našem MO věnujeme velkou pozornost. A i když jsme rádi za každý strom, který v obvodě máme, musíme se občas rozloučit i se stromy, které nás tu doprovází dlouhé desítky let. V letošním roce tak došlo ke kácení letité památné lípy. Bohužel došlo v červnu 2020 vlivem nepříznivých klimatických podmínek  k rozlomení lípy a dřevina se tak stala nestabilní.  Lípa byla vyhlášena památným stromem již v r. 1994. Na základě této skutečnosti musel MO nejdříve požádat orgán  (Agenturu ochrany přírody a krajiny) o sejmutí ochrany předmětného stromu. Následně byl požádáno o povolení pokácení odbor ŽP Magistrátu. Kácení bylo provedeno v únoru 2021 a jek je patrné z fotodokumentace, strom byla časovaná bomba. Nacházel se...
více informací

Realizace 2020: Výsadba stromů a okrasných keřů


Realizace 2020: Výsadba stromů a okrasných keřů
V roce 2020 bylo vysazeno 106 ks nových stromů a cca 200 ks okrasných keřů. Většina dřevin se vysadila jako náhrada za pokácené stromy ať soliterně, tak jako součást zahájených rekonstrukcí alejí ( např. ul. Slavíkova na Klíši, kam se doplnilo 10 ks nových lip,v ul. Sadová byla doplněna alej lip, v ul. Herbenova bylo  doplněno stromořadí okrasných třešní, v ul. Za Válcovnou bylo založeno stromořadí z ovocných stromů, byly provedeny výsadby většího rozsahu v okolí městského stadionu). Výsadby provedli naši zhotovitelé, kteří pro MO provádějí údržbu zeleně. Výsadba 1 ks  stromů výjde zhruba na 2 700 - 4 000 Kč, záleží na kultivaru a velikosti dřeviny, může být i nákladnější.    
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP