menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Údržba a výsadba zeleně

Obvod v plném květu


Obvod v plném květu
V rámci kompetencí a možností obvodního rozpočtu se i letos snažíme potěšit oko občana nádhernými květy.       Loňskou strojovou výsadbou asijské lilie (směs Verver Kit ‘Hot Summer’ ) jsme na plochu 100 m2 umístili 4 000ks lilií. Letos jsou vyšší a silnější, zkrátka ještě krásnější, než loni.       Radost nám dělají i nově vysázené půdokryvné růže v ulici Krajská a další místa v centru města.     Ročně vysadíme cca  4 500 ks letniček v jarním období, 8 800 ks cibulovin a dvouletek v podzimním období v centru + cca 4 000 - 5 000 ks nových cibulovin v rámci obvodu. Snažíme se, aby místa přibývala, bohužel značnou část financí z rozpočtu neustále odčerpává...
více informací

Poškozené stromy


Poškozené stromy
Stromům v našem MO věnujeme velkou pozornost. A i když jsme rádi za každý strom, který v obvodě máme, musíme se občas rozloučit i se stromy, které nás tu doprovází dlouhé desítky let. V letošním roce tak došlo ke kácení letité památné lípy. Bohužel došlo v červnu 2020 vlivem nepříznivých klimatických podmínek  k rozlomení lípy a dřevina se tak stala nestabilní.  Lípa byla vyhlášena památným stromem již v r. 1994. Na základě této skutečnosti musel MO nejdříve požádat orgán  (Agenturu ochrany přírody a krajiny) o sejmutí ochrany předmětného stromu. Následně byl požádáno o povolení pokácení odbor ŽP Magistrátu. Kácení bylo provedeno v únoru 2021 a jek je patrné z fotodokumentace, strom byla časovaná bomba. Nacházel se...
více informací

Realizace 2020: Výsadba letniček, cibulovin a dvouletek


Realizace 2020: Výsadba letniček, cibulovin a dvouletek
Ročně vysadíme cca 4 500 ks letniček v jarním období, 8 800 ks cibulovin a dvouletek v podzimním období v centru + cca 4 000 - 5 000 ks nových cibulovin vždy někam do ploch trávníků. V roce 2020 byby vysazeny cibulky v oblasti Hornická - Stará. Jinak se již nacházejí v ul. Na Spojce v zeleném pasu, v parčíku ul. Bělehradská, v plochách trávníků v Centru, na Rondelu , v zel. pasu v ul. Palachova, v ul. Masarykova - Herbenova, v ul. Rooseveltova.
více informací

Realizace 2020: Výsadba 4000ks lilií


Realizace 2020: Výsadba 4000ks lilií
V květnu roku 2020 byla provedena strojová výsadba 4 000 ks lilií tří druhů ( žluté, oranžové a vínové). Dodavatelem byla společnost Floravil s. r. o. , která výsadbu zároveň provedla. Součástí dodávky bylo balení letničkové směsi, kterou po výsadbě vysel zhotovitel provádějící údržbu zeleně v lokalitě Klíše, firma ROSEA v. o. s. Tento věnoval ploše následnou péči: zakrytí geotextilií a provádění pravidelné zálivky, odkrytí textilie. V červnu se objevují první lilie a v červenci se již porost lilií zapojuje s letničkami a ve třetí dekádě července se objevují první květy. Po odkvětu lilií dokvétaly doseté letničky až do podzimního období.   Náklady:  cca 80 tis. Kč včetně následné péče      
více informací

Realizace 2020: Výsadba stromů a okrasných keřů


Realizace 2020: Výsadba stromů a okrasných keřů
V roce 2020 bylo vysazeno 106 ks nových stromů a cca 200 ks okrasných keřů. Většina dřevin se vysadila jako náhrada za pokácené stromy ať soliterně, tak jako součást zahájených rekonstrukcí alejí ( např. ul. Slavíkova na Klíši, kam se doplnilo 10 ks nových lip,v ul. Sadová byla doplněna alej lip, v ul. Herbenova bylo  doplněno stromořadí okrasných třešní, v ul. Za Válcovnou bylo založeno stromořadí z ovocných stromů, byly provedeny výsadby většího rozsahu v okolí městského stadionu). Výsadby provedli naši zhotovitelé, kteří pro MO provádějí údržbu zeleně. Výsadba 1 ks  stromů výjde zhruba na 2 700 - 4 000 Kč, záleží na kultivaru a velikosti dřeviny, může být i nákladnější.    
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP