ikona 

Formuláře a dokumenty ke stažení

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace, sazebník úhrad
více informací

Odbor správy obecního majetku

Zásady pro pronájem bytů, Žádost o zřízení služebnosti, o prodej a pronájem pozemku, sazebník náhrad
více informací

Ekonomický odbor

Projekt "Podpora rodiny s prvorozeným dítetem", indivudální finanční dotace pro rok 2019, ohlašovací lístek pro ohlášení poplatkové povinnosti správci místního poplatku
více informací

Sociálně správní odbor – přestupky

Jednací řád Komise k projednávání přestupků, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
více informací

Sociálně správní odbor – ohlašovna

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
více informací

Sociálně správní odbor – matrika

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, Žádost o vydání matričního dokladu, Žádost o vydání matričního dokladu,Dotazník k uzavření manželství, Informace k svatebnímu obřadu, Informace k uzavření manželství, Informace pro uzavření manželství občana/občanky ČR s cizincem
více informací

Odbor tajemnice

Oznámení shromáždění, Shromažďování občanů – výklad, Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se zúčastní větší počet osob, Žádost o informace, Ohlášení ohňostroje, Jednací řád Zastupitelstva MO Ústí n. L. – město, Jednací řád Rady MO Ústí n. L. – město
více informací