menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Výlet č.5 - Hostovice – Solní stezka – Větruše (vyhlídková věž, popraviště)

Co nás čeká na dnešním výletě? Kus cesty půjdeme po dávné Solní stezce na Soudný vrch, na chvíli se zastavíme u středověkého popraviště a na závěr se rozhlédneme z vyhlídkové věže Větruše.

Na zastávce Mírové náměstí před hotelem Bohemia nastoupíme do autobusu č. 6 směr Chvalov. Vystoupíme na zastávce „Panorama“, odkud je nádherný výhled do kraje. Hluboko pod námi leží Trmice, za teplárnou táhnoucí se jezero Milada a za ní hradba Krušných hor táhnoucími se daleko na západ s dole v podhůří ležícími obcemi a městy.

Nepůjdeme směrem za odjíždějícím autobusem, ale vydáme se ještě o pár metrů výš horní silnicí ke křižovatce. Zde odbočíme vlevo a po červené turistické značce po chvíli opustíme silnici, která směřuje dolů do Hostovic. Polní cesta, u jejíž dolní části stojí opravený křížek, přejde ve zpevněnou vozovku, vedoucí otevřenou krajinou. Tento úsek cesty je součástí tzv. Solní stezky, po které se před dávnými lety přepravovala sůl z Německa do vnitrozemí Čech. Po levé straně cesty se několikrát otevře široký pohled na protější část města s Předlicemi, průmyslovými areály, Klíší a nad nimi ční v celé své délce Střížovický vrch a v dáli Krušné hory. Na louce pod rozcestím „Soudný vrch“ je další z panoramatických vyhlídek na město od Klíše až po sídliště v Doběticích. Na tomto místě se můžeme vyzkoušet ze znalosti jednotlivých částí města.

Cesta posléze začne klesat, zleva nás stíní lesní porost a po pravé straně přes ploty zahrad můžeme spatřit labské údolí s hradem Střekovem. Mineme odbočku k Humboldtově vyhlídce, na informační tabuli si přečteme o historii Solní stezky a sejdeme dolů do areálu Větruše. Zastavíme se na chvíli u pamětní desky, věnované Karlu Eichlerovi, který se zasloužil o postavení zámečku Větruše. Od turistického rozcestníku před tenisovými kurty se nejdříve půjdeme podívat ke středověkému popravišti, kde nás překvapí další hezká vyhlídka na město. Vrátíme se zpět a dnešní výlet za vyhlídkami zakončíme návštěvou vyhlídkové věže, kdo nechce, může se rozhlédnout z terasy, odkud je také velice pěkný pohled na město s protékajícím Labem, Mariánskou skálou a nesčetnými vrcholy Českého středohoří. Zážitky z výletu potom můžeme umocnit posezením v příjemné restauraci. A jak vůbec vznikl název Větruše? Hájkova kronika z 16. století praví, že na místě dnešní Větruše vystavěl v roce 826 jistý Labohoř hrad, který pojmenoval Wittrusch – Vitruš na počest své manželky. A kdo se chce více dozvědět o zámečku, který byl postaven v roce 1897 podle projektu známého ústeckého architekta a stavitele Alwina Köhlera, najde vyčerpávající informace na tabulích ve vstupní části do vyhlídkové věže.

Zpět do centra nás sveze lanovka, kdo se bojí, může sejít dolů po žluté značce až k hlavnímu nádraží ČD.

Dnešní výlet není náročný a je dlouhý necelých 5 km.

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.Datum vložení: 22.08.2017, datum sejmutí: 22.08.2022

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP