menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Telefonické a mailové kontakty

TELEFONNÍ A MAILOVÉ KONTAKTY - ÚMO ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTO

Spojovatelka: 475 271 111
Fax: 475 272 350, 475 272 472 - přestupky

Funkce v úřadu
JménoJménoJménoJméno  – kancelář číslo
Telefon – mal

Starostka MO ÚL - město
Mgr. Hana Štrymplová – 263
475272276 – hana.strymplova@mag-ul.cz
Mgr. Hana 475272377

Místostarosta MO ÚL - město
Karel Karika – 266
475272377 – karel.karika@mag-ul.cz

Tajemnice ÚMO ÚL - město
Mgr. Darina Kaliničová – 265
475272376 – darina.kalinicova@mag-ul.cz

Mgr. Darina KaliničováMgr.

Sekretářka
Marcela Veselá – 264
475272277 – marcela.vesela@mag-ul.cz

 

Sekretářka
Miluše Šimůnková – 267
475272224 – miluse.simunkova@mag-ul.cz

Oznámení shromáždění, veřejné sbírky, ztráty
a nálezy
Jitka Parýzková – 253
475272263 – jitka.paryzkova@mag-ul.cz

 
 

Vedoucí odd. hospodářské správy
Dana Málková – 268
475272275 – dana.malkova@mag-ul.cz

Správce sítě - referent
Aleš Nebáznivý – 159
475272434 – ales.nebaznivy@mag-ul.cz

 

Podatelna, 1. patro
Ivana Kokošková – 176
475272231 – ivana.kokoskova@mag-ul.cz

Pokladna, 1. patro
Zuzana Udržalová – 175
475272230 – zuzana.udrzalova@mag-ul.cz

Hospodářka
Kateřina Šafaříková – 182
475272433 – katerina.safarikova@mag-ul.cz
Kateřina Šafaříková

 

Šatna – úklid
A.Wardaková, T.Balážová – 183
475272333

 

Spisovna W. Churchilla 4
Eva Pokrupová
475211534 – eva.pokrupova@mag-ul.cz

 

Správce W.Churcilla 4
Vlastimil Horňák
475216580 – vlastimil.hornak@mag-ul.cz

 

zasedací místnost velká č. 153
475272274

 

Ekonomický odbor 2. púatro

Ekonomický odbor 2. patro

Vedoucí ekonomického odboru
Ing.Eva Kodetová – 281
475272337 – eva.kodetova@mag-ul.cz

 

Mzdová účetní, personální práce,
Mgr.Jiřina Mansfeldová – 283
475272369 – jirina.mansfeldova@mag-ul.cz

 

Vedoucí oddělení  místních poplatků
BC. Hana Dostálová – 279
475272368 – hana.dostalova@mag-ul.cz
VHP, psi, příspěvky

 

Místní poplatky, veř prostr.,
Pavlína Nekolová – 257
475272335 – pavlina.nekolova@mag-ul.cz

 

Výherní hrací přístroje, tombola, VLT
Beata Kuchařová – 278
475272334 – beata.kucharova@mag-ul.cz

 

Vedoucí oddělení účetnictví, platební styk
Daniela Skálová – 255
475272365 – daniela.skalova@mag-ul.cz

 

Účetní hospodářské činnosti, nájem pozemku
Dagmar Valová – 280
475272370 – dagmar.valova@mag-ul.cz

 

Účetní výdaje
Jitka Petreková – 282
475272338 – jitka.petrekova@mag-ul.cz

 

Účetní příjmy
Hana Horníková – 256
475272366 – hana.hornikova@mag-ul.cz

 
 
Sociálně správní odbor 1. patro  

Vedoucí odd. matrik a evid. obyvatel
úmrtí, zápisy do zvláštní matriky
Monika Müllerová – 179
475272266 – monika.mullerova@mag-ul.cz

 

Matrika - sňatky, změna příjmení, registrované
partnerství
Kamila Nerudová Doušová – 164
475272265 –
kamila.nerudovadousova@mag-ul.cz

 

Matrika - duplikáty, osvojení
Pavla Perci – 177
475272267 – pavla.perci@mag-ul.cz

 
 

Matrika – narození, referent
Martina Balcarová – 178
475272268 – martina.balcarova@mag-ul.cz

 

CzechPOINT, ověřování
Radmila Vorlíčková – 180
475272269 – radmila.vorlickova@mag-ul.cz

 

CzechPOINT, ověřování
Dana Hlávková – 181
475272271 – dana.hlavkova@mag-ul.cz

 

Evidence obyvatel, trvalé pobyty
Eva Eliášová – 163
475272270 – eva.eliasova@mag-ul.cz

 

Evidence obyvatel, trvalé pobyty
Lucie Šimkovská – 163
475272228 – lucie.simkovska@mag-ul.cz

 
   

Vedoucí oddělení přestupků 1. patro
předseda KPPP
Iveta Abtová – 174
475272258 – iveta.abtova@mag-ul.cz

 

Předseda KPPP
Vladimíra Černá – 173
475272476 – vladimira.cerna@mag-ul.cz

 

Předseda KPPP
Daniela Helena Bílková – 170
475272426 – daniela.bilkova@mag-ul.cz

 

Předseda KPPP
Jiřina Ocztošová – 167
475272475 – jirina.ocztosova@mag-ul.cz

 

Předseda KPPP
Šárka Misztalová – 172
475272235 – sarka.misztalova@mag-ul.cz

 

Předseda KPPP
Michaela Kokošková – 171
475272826 – michaela.kokoskova@mag-ul.cz

 

Referent odd. přestupků
Monika Pakantlová – 169
475272225 – monika.pakantlova@mag-ul.cz

 

Referent odd. přestupků
  – 169
475272225 – x@mag-ul.cz

 
 
FAX – oddělení přestupků
475272472
 
Oddělení sociálních věcí 1. patro  

Pověřená vedením odd. sociálních věcí
Bc. Veronika Volencová – 186
475272367 – veronika.volencova@mag-ul.cz

 

Veřejný opatrovník
Marie Moravcová – 157
475272229 – marie.moravcova@mag-ul.cz

 
Veřejný opatrovník
Michala Zemánková – 185
475272474 – michala.zemankova@mag-ul.cz
 

Sociální pracovník
Jana Bennettová, DiS – 158
475272234 – jana.bennettova@mag-ul.cz

 

Sociální pracovník
Petra Kamínková DiS – 184
475272355 – petra.kaminkova@mag-ul.cz

 

Veřejný opatrovník
Bc. Jana Racková – 156
475272241 – jana.rackova@mag-ul.cz

 
 
Odbor správy obecního majetku 2. patro

Vedoucí odboru
Jitka Ulrychová – 261
475272332 – jitka.ulrychova@mag-ul.cz

 

Vedoucí oddělení prodeje a pronájmu
Miloslava Rückschlos – 258
475272423 – miloslava.ruckschlos@mag-ul.cz

Miloslava Rücksc

 

Referent prodeje a pronájmu pozemků
Vaňov, Bukov, Hostovice, UL
Vendulka Žáčková – 259
475272336 – vendulka.zackova@mag-ul.cz

 

Referent - stavební činnost, prodeje nemovitostí, reklamy, stánky
Marcela Kožíšková – 260
475272339 – marcela.koziskova@mag-ul.cz

 

Referent investic a správy a údržby
správa chodníků MO – město, stavby
v zeleni
Roman Navrátil – 269
475272424 – roman.navratil@mag-ul.cz

 

Referent investic - parkovací místa
správa a pronájem bytů
Dagmar Škaloudová DiS – 270
475272323 – dagmar.skaloudova@mag-ul.cz

 

Referent investic, správy a pronájmu
bytů, nebytové prostory
Irena Vykouková – 272
475272328 – irena.vykoukova@mag-ul.cz

 
 

Vedoucí odd. čistoty a zeleně
údržba veřejné zeleně, kácení a výsadba
stromů
Monika Králová – 273
475272226 – monika.kralova@mag-ul.cz

 

Mobiliář v zeleni, hřiště, zeleň, čistota,rybářské lístky
Miloslava Davidová – 275
475272371 – miloslava.davidova@mag-ul.cz

 

Zeleň, čistota
Ivana Vopatová – 274
475272421 – ivana.vopatova@mag-ul.cz

 

Úsek VPP
Martina Planíková – 276
475272227 – martina.planikova@mag-ul.cz

 
   
Vrátnice budovy  8A
475272847
 
Vrátnice MmÚL
475271874
 

Datum vložení: 16.11.2009, datum sejmutí: 31.12.2022

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP