Kontakty

tečka  Adresa úřadu - spojení

tečka  Organizační struktura

tečka  Telefonické a mailové kontakty

Dnes má svátek: Květoslava

Předpověď počasí:
Počasí Ústí nad Labem - Slunečno.cz

Změnit velikost webu: Zvětšit Zmenšit
ikona 

Telefonické a mailové kontakty

TELEFONNÍ A MAILOVÉ KONTAKTY - ÚMO ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTO


Spojovatelka: 475 271 111
Fax: 475 272 350, 475 272 472 - přestupky

Funkce Jméno Kanc. č. Telefon 
       
Vedení úřadu  2. patro
       
Starostka MO ÚL - město Mgr. Hana Štrymplová 263 475272276
  Hana.Strymplova@mag-ul.cz
Místostarostka MO ÚL - město Marie Jakubcová 266 475272377
  Marie.Jakubcova@mag-ul.cz
Tajemnice ÚMO ÚL - město Mgr. Darina Kaliničová 265 475272376
  Darina.Kalinicova@mag-ul.cz
       
Sekretářka Marcela Gothová 264 475272277
Marcela.Gothova@mag-ul.cz
Sekretářka Miluše Šimůnková 267 475272224
Miluse.Simunkova@mag-ul.cz
Referent kontroly Ing. Bohumil Pecka 254 475272375
Bohumil.Pecka@mag-ul.cz
Oznámení shromáždění, veřejné sbírky, ztráty a nálezy Jitka Parýzková  253 475272263
Jitka.Paryzkova@mag-ul.cz
vedoucí oddělení hospodářské správy Dana Málková  268 475272275
  Dana.Malkova@mag-ul.cz
Správce sítě
referent
Aleš Nebáznivý 364 475272434
Ales.Nebaznivy@mag-ul.cz
Podatelna, 1. patro Dana Váchová 176 475272231
  Dana.Vachova@mag-ul.cz
Pokladna, 1. patro Kateřina Růžičková 175 475272230
  Katerina.Ruzickova@mag-ul.cz
Hospodářka Kateřina Šafaříková 363 475272433
  Katerina.Safarikova@mag-ul.cz
Šatna – úklid A. Wardaková , T. Balážová 362 475272333
Archiv W. Churchilla 4 Bohumila Ševčíková    475211534
Bohumila.Sevcikova@mag-ul.cz  
Správce objektu
W.Churcilla 4
Vlastimil Horňák   475216580
Vlastimil.Hornak@mag-ul.cz
Zasedací místnost velká 3.p   353 475272474
Ekonomický odbor  2. patro
       
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Kodetová 281 475272337
  Eva.Kodetova@mag-ul.cz
Mzdová účetní, personální práce,  Mgr. Jiřina Mansfeldová 283 475272369
  Jirina.Mansfeldova@mag-ul.cz
Vedoucí oddělení  místních poplatků Bc. Hana Dostálová 279 475272368
VHP, psi, příspěvky Hana.Dostalova@mag-ul.cz
Místní poplatky, nájemné z pozemků, veř prostr., Pavlína Nekolová 257 475272335
cestovní náhrady Pavlina.Nekolova@mag-ul.cz    
Výherní hrací přístroje Jana Minaříková 278 475272334
 a tombola , VLT Jana.Minarikova@mag-ul.cz
Vedoucí oddělení účetnictví Daniela Skálová 255 475272365
platební styk Dana.Skalova@mag-ul.cz
Účetní hospodářské činnosti Dagmar Valová 280 475272370
a nájem z pozemku Dagmar.Valova@mag-ul.cz
Účetní výdaje Jitka Petreková 282 475272338
  Jitka.Petrekova@mag-ul.cz
Účetní příjmy Horníková Hana 256 475272366
  Hana.Hornikova@mag-ul.cz
       
Sociálně správní odbor 1. a 3. patro
       
Vedoucí odd. matrik a evid. obyvatel 1. patro Monika Müllerová 179 475272266
úmrtí, zápisy do zvláštní matriky Monika.Mullerova@mag-ul.cz
Matrika - sňatky, změna příjmení,  Kamila Nerudová Doušová 164 475272265
registr. partnerství Kamila.NerudovaDousova@mag-ul.cz
Matrika - duplikáty, osvojení Pavla Perci  177 475272267
Pavla.Perci@mag-ul.cz
Matrika - narození, referent Martina Balcarová  178 475272268
  Martina.Balcarova@mag-ul.cz
CzechPOINT, ověřování Radmila Vorlíčková  174 475272269
  Radmila.Vorlickova@mag-ul.cz
CzechPOINT, ověřování Dana Hlávková 173 475272271
  Dana.Hlavkova@mag-ul.cz
Evidence obyvatel Ivana Synková 163 475272270
 - trvalé pobyty Ivana.Synkova@mag-ul.cz
Evidence obyvatel Lucie Šimkovská 163 475272228
 - trvalé pobyty
Lucie.Simkovska@mag-ul.cz
       
Vedoucí oddělení přestupků 3. patro Abtová Iveta 360

475272258

předseda KPPP Iveta.Abtova@mag-ul.cz
Předseda KPPP Vladimíra Černá  352 475272476
  Vladimira.Cerna@mag-ul.cz
Předseda KPPP Daniela Bílková  357 475272426
  Daniela.Bilkova@mag-ul.cz
Předseda KPPP Jiřina Ocztošová  354 475272475
  Jirina.Ocztosova@mag-ul.cz
Předseda KPPP Misztalová Šárka 359 475272235
  Šarka. Misztalova@mag-ul.cz
referent odd. přestupků Michaela Kokošková 358 475272826
  Michaela.Kokoskova@mag-ul.cz
referent odd. přestupků Sabina Pírková  356 475272225
  Sabina.Pirkova@mag-ul.cz
referent odd. přestupků Beata Kuchařová 356 475272225
Beata.Kucharova@mag-ul.cz
FAX - oddělení přestupků     475272472
Oddělení sociálních věcí 1. patro Mgr. Ivana Bendová 186 475272367
pověřená vedením odd. sociálních věcí Ivana.Bendova@mag-ul.cz
Sociální pracovník Marie Moravcová 185 475272229
  Marie.Moravcova@mag-ul.cz
Sociální pracovník - 184 475272239
  -
Sociální pracovník Jana Bennettová, DiS 183 475272234
  Jana.Bennettova@mag-ul.cz
Sociální pracovník Petra Kamínková, DiS 182 475272355
  Petra.Kaminkova@mag-ul.cz
Sociální pracovník Eva Eliášová 182 475272241
  Eva.Eliasova@mag-ul.cz
Odbor správy obecního majetku 2. patro
       
Vedoucí odboru Jitka Ulrychová 261 475272332
  Jitka.Ulrychova@mag-ul.cz
Vedoucí oddělení prodeje a pronájmu Miloslava Rückschlos 258 475272423
  Miloslava.Bohuslavova@mag-ul.cz
Referent prodeje a pronájmu pozemků  Vendulka Žáčková  259 475272336
Vaňov, Bukov, Hostovice, ÚL Vendulka.Zackova@mag-ul.cz
Referent - stavební činnost, Marcela Kožíšková 260 475272339
prodeje nemovitostí, reklamy, stánky Marcela.Koziskova@mag-ul.cz
Referent investic a správy a údržby Roman Navrátil 269 475272424
správa chodníků MO – město, stavby v zeleni, Roman.Navratil@mag-ul.cz
Referent investic - parkovací místa Dagmar Škaloudová, DiS 270 475272323
správa a pronájem bytů Dagmar.Skaloudova@mag-ul.cz
Referent investic, správy Irena Vykouková  272 475272328
a pronájmu bytů, nebytové prostory Irena.Vykoukova@mag-ul.cz
Vedoucí odd. čistoty a zeleně Monika Králová 273 475272226
údržba veř. zeleně, kácení a výsadba stromů Monika.Kralova@mag-ul.cz
Mobiliář v zeleni, hřiště, zeleň, čistota Miloslava Davidová 275 475272371
  Miloslava.Davidova@mag-ul.cz
Zeleň, čistota, rybářské lístky Ivana Vopatová  274 475272421
  Ivana.Vopatova@mag-ul.cz
Úsek VPP Martina Planíková  276 475272227
  Martina.Planikova@mag-ul.cz
Vrátnice budovy  8A     475272847
Vrátnice MmÚL     475271874

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Nahoru  Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk