menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Občanské obřady

Vítání občánků

Městský obvod Ústí n. L. – město pořádání pro své nejmladší obyvatele a jejich rodiče a prarodiče VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se zavedením služby občanům s trvalým pobytem v MO ÚL – město, a to zajištěním slavnostního obřadu Vítání občánků, kterým bychom Vám chtěli poděkovat za rozhodnutí žít a založit rodinu právě v našem obvodě. Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit tohoto slavnostního obřadu? Z legislativních důvodů je nutné, abyste nejdříve vyplnili stručnou žádost – zde,  a odevzdali ji nejdéle do tří měsíců po narození dítětě na ÚMO ÚL – město a vyčkali na pozvánku s termínem, kdy se obřad bude konat....
více informací

Svatby, Registrovaná partnerství

Informace k uzavření manželství

Doklady potřebné k uzavření manželství
Dotazník k uzavření manželství

Informace pro uzavření manželství občana/-ky ČR s cizincem

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Žádost o vydájní matričního dokladu

Žádost o vydání osvědčení - uzavření manželství před orgánem církve

Informace k uzavření registrovaného partnerství
Dotazník k registrovanému partnerství

ROZPIS sňatečných obřadů na rok 2020 a 2021

  W. Churchilla Severní Terasa  Hrad Střekov Muzeum  Větruše Mimořádné
obřady
leden 16.01.2021 09.01.2021 / 30.01.2021 09.01.2021  16.01.2021
  30.01.2021          
únor 13.02.2021 06.02.2021 / 27.02.2021 06.02.2021 13.02.2021
  27.02.2021          
březen 13.03.2021 06.03.2021 / 27.03.2021 06.03.2021 13.03.2021
  27.03.2021          
duben 10.04.2021 10.04.2021 24.04.2021 24.04.2021 10.04.2021  17.04.2021
  24.04.2021          
květen 15.05.2021 22.05.2021 22.05.2021 / 15.05.2021 25.05.2021
  29.05.2021          
červen 12.06.2021 19.06.2021       11.06.2021
  19.06.2021   05.06.2021 26.06.2021 12.06.2021 12.06.2021
  26.06.2021          
červenec 17.07.2021 10.07.2021       17.07.2021
  24.07.2021   24.07.2021 / ? 23.07.2021
  31.07.2021          
srpen 14.08.2021 07.08.2021        06.08.2021
  21.08.2021   14.08.2021 / 07.08.2021  21.08.2021 
  28.08.2021          
září 11.09.2021 04.09.2021 04.09.2021 18.09.2021 18.09.2021 18.09.2021
  25.09.2021         03.09.2021
říjen 09.10.2021 02.10.2021 09.10.2021 23.10.2021 02.10.2021  
  23.10.2021          
listopad 13.11.2021 06.11.2021 / / 06.11.2021  
  27.11.2021          
prosinec 04.12.2021 04.12.2021 / 18.12.2021 04.12.2021 11.12.2021
  18.12.2021          

Aktualizace k 23.07.2021

1.    Podmínky účasti na obřadu

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

- do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až d);
- od 31 do 50 osob ve vnitřních prostorách, s povinností, aby osoby účastnící se obřadu:

a.    absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b.    absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c.    osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

       i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla       aplikována druhá dávka

       ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

        iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d.    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

- od 31 do 100 osob ve vnějších prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny a) až d)

V roce 2021 přijímáme žádosti o mimořádná  místa pouze dle pravidel schválených RMO ÚL-město, mimořádné obřady podléhají provozním a správním poplatkům. Pro svatební obřad před ÚMO  ÚL - Severní Terasa je nutné, aby alespoň jeden ze snoubenců měl trvalé bydliště v obvodě ÚL-Severní Terasa. Obřady dle rozpisu se konají v době od 9.00 hod do 14.00 hod. Tučně vyznačené soboty jsou bez poplatku, ostatní za 1.000,- Kč plus případný provozní poplatek úřadu a nájem provozovateli. Přeškrtnutá data = již obsazeno.

Rada MO ÚL–město s účinností od 01.07.2015 stanovila pravidla pro úhradu provozních poplatků za sňatečné obřady takto:

1. Svatby v obřadní síni ÚMO ÚL – město a ÚMO ÚL – Severní Terasa konané

    v termínech schválených RMO..........................................................…........0,-Kč                 

2. Svatby na obřadním místě na Hradě Střekov, výletním zámku Větruše

   a v Muzeu města ÚL konané v termínech dle plánu svatebních obřadů……..1.000,- Kč

3. Svatby konané v obřadní síni nematričního úřadu………………….……….....1.000,- Kč

4. Svatby výše neuvedené…………………………………………….....…………...5.000,- Kč

Od úhrady provozních nákladů je osvobozeno uzavření manželství na jiném vhodném místě ze závažných zdravotních důvodů /doloženo lékařskou zprávou/.

Kontakt: Kamila.NerudovaDousova@mag-ul.cz

 

 

 


Datum vložení: 16.11.2009, datum sejmutí: 16.12.2025

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP