ikona 

Poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. na území MO Ústí nad Labem – město.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů  a  obecně   závaznou  vyhláškou   statutárního   města  Ústí nad Labem č. 2/2016 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek z ubytovací kapacity - informace

/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/poplatek_ubytovaci_kapacita.pdf

Formulář - registrace k poplatku z ubytovací kapacity

/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/poplatek_ubytovani_registrace.docx

Formulář  - přiznání k placení místního poplatku z ubytovací kapacity

ikona
Formulare/priznani_platba_ubytovani.docxZpět  Nahoru  Tisk