menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Aktuality

Participace občanů na rozpočtu 2020


Participace občanů na rozpočtu 2020
Participace občanů na rozpočtu 2020 Městský obvod Ústí nad Labem – město schválil v rozpočtu na rok 2020 částku 1 000 000 Kč na tzv. participaci občanů, jejímž cílem je umožnit obyvatelům obvodu podílet se na investování veřejných peněz a zapojit se do utváření veřejného prostoru. Jak to funguje? Pokud máte nápad, jak zlepšit veřejný prostor ve svém okolí, dejte nám do 28. února 2020 vědět. Návrh můžete poslat poštou, e-mailem na adresu epodatelna@ul-mesto.cz nebo nám ho předat osobně na sekretariátu úřadu (k dispozici jsme Vám v úředních hodinách na adrese ÚMO ÚL – město, Velká Hradební 8A, Ústí nad Labem – 2. patro, vchod z atria). Využít můžete i speciálního formuláře pro podání návrhu, který je ke stažení...
více informací

Přivítali jsme nové občánky


Přivítali jsme nové občánky
Dne 28.11.2019 jsme v obřadní síni W. Churchilla 4 přivítali nové občánky našeho obvodu.
více informací

Rodinné stříbro Ústeckého kraje VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE


Rodinné stříbro Ústeckého kraje VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
Nadaní mladí umělci ze třinácti zemí světa se zúčastnili 52. ročníku mezinárodní klavírní soutěže VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE, která se konala ve dnech 20. - 22. listopadu 2019 v Ústí nad Labem.
více informací

Nové vyžití, nejen pro děti v našem městském obvodě


Nové vyžití, nejen pro děti v našem městském obvodě
Dětské hřiště u Střížovického vrchu Komplexní úprava dětského hřiště byla nastartována v roce 2018, kdy skupina obyvatel Klíše podala podnět do Participace MO ÚL – město. Tento podnět byl podpořen zastupitelstvem a úřad tak zahájil veškeré kroky vedoucí k realizaci. Na základě poptávkového řízení byla ke zbudování dětského hřiště vybrána nabídka firmy Drimal play s. r. o.  Dětské hřiště bylo pořízeno, a to včetně nutných terénních úprav, za necelých půl milionu korun. Vzhledem k výborné spolupráci s místními občany, kteří se dlouhodobě snaží zvelebovat zdejší krásný kout u Střížovického vrchu, přistoupil MO ÚL – město k uvolnění další částky, díky které bude na oplocené dětské hřiště pro menší...
více informací

Rekonstrukce zeleně Masarykova ulice


Rekonstrukce zeleně Masarykova ulice
Dalším počinem městského obvodu Ústí n. L. – město a krokem k hezčímu centru města byla investiční akce „Rekonstrukce zeleně ul. Masarykova“ nad pobočkou České spořitelny.
více informací

Péče o stromy


Péče o stromy
Péče o stromy se  sestává z řady úkonů. Nejčastějším úkonem jsou řezyprováděné z různých důvodů a několika způsoby. Na základě požadavku občanů a jiných subjektů (např. správců veřejného osvětlení, komunikací  apod.) jsou prováděny řezy zajišťující prosvětlení prostoru v případě, že dřevina stíní bytům či řezy zajištující odstranění částí zasahujících do profilů komunikací, do dopravního značení či prostoru veřejného osvětlení nebo dochází - li částmi stromů k poškozování či ohrožení majetku.  Tyto zásahy jsou zákonně nutné, přesto jsou prováděny  v takovém rozsahu, aby nedocházelo k trvalému poškození dřevin. V případě, že je požadován zákrok, který shledáme jako neefektivní (tím většinou bývá požadavek o prosvětlení koruny...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP