ikona 

Podporujeme sportovní vyžití dětí v našem obvodě

  • Hostovice

Moc rádi jsme podpořili zájem hostovických obyvatel o své okolí a v součinnosti s nimi jsme zbudovali zcela nové dětské hřiště reflektující zájmy tamních dětí.  Zhotovitelem se stala firma TR Antoš. Celková cena dětského hřiště (7 herních prvků) činila  215 338,- Kč.

  • Mánesovy sady

Na sportovišti v Mánesových sadech byly instalovány 4 nové basketbalové koše od dodavatele Radislava Mašaty za cenu 51 000,- Kč.

  • Ulice SNP

Na dětském hřišti v ulici SNP byla vybudována v rámci participace občanů malá lezecká stěna. Dodavatelem byla firma Bonita. Cena herního prvku i s výkopovými pracemi a dopadovou plochou (kačírek) činí 55 000,- Kč.

  • Ulice K Vavřinečku

Na dětské hřiště v Předlicích (ul. K Vavřinečku) byl umístěn dřevěný altán, o který si požádali občané v rámci participace. Dodavatelem se stala firma Stylus a jeho cena činila 52 000,- Kč.

  • Spartakiádní ulice.

Zcela od základu jsme změnili  hřiště ve Spartakiádní ulici, občané si přáli nové moderní multifunkční hřiště pro děti a pro ty starší workoutové sportoviště. Ze stávajícího dětského hřiště jsme demontovali staré herní prvky a nahradili je workoutovou sestavou od firmy Colmex s.r.o. Cena sestavy činí 190 000,- Kč.

Nad tímto dětským hřištěm se nacházelo asfaltové sportoviště v nepříliš dobrém stavu, které zde již ovšem nenajdete. Na jeho místě vyrostlo zbrusu nové dětské hřiště s pryžovým povrchem a 3D pryžovými herními prvky. Dílo realizovala firma 4soft s.r.o. a jeho cena činí 2 078 390,38,- Kč. Zbývá nám dokončit pouze oplocení, ale děti jsou z nových prvků tak nadšené, že hřiště již hojně využívají.

,

Zveme všechny děti na naše nová hřiště a sportoviště a přejeme jim krásně strávené chvíle se svými kamarády. Zároveň však prosíme veškerou veřejnost o ohleduplnost a předcházení úmyslnému ničení prvků. Děkujeme.Zpět  Nahoru  Tisk