menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Rekonstrukce zeleně Masarykova ulice

Dalším počinem městského obvodu Ústí n. L. – město  a krokem k hezčímu centru města byla investiční akce „Rekonstrukce zeleně ul. Masarykova“ nad pobočkou České spořitelny.

K rekonstrukci nás vedly hlavně skutečnosti, že prostor se starými a prosychajícími keři a poškozenými deskami v záhonech se pozvolna stával nevzhledným zákoutím sloužícím jako  veřejné WC, či úkryt pro nezvané nocležníky i narkomany a zároveň lákal svou nepřehledností k odkládání odpadků. I údržba zeleně byla, vzhledem ke stavu porostu, složitá a úklid odpadků ze vzrostlých pichlavých či jehličnatých keřů byl téměř nemožný.

Tato část Masarykovy ulice s velkým pohybem osob po celý den je bolavým místem  našeho města. K řešení nepořádku a špatného stavu objektů nepřispívá ani spletitost vlastnických majetkových vztahů. Tento kousek se zelení však patří nám, chtěli jsme ho pojmout jinak  a přistoupili k radikální změně. Vypsali jsme veřejnou zakázku na rekonstrukci tohoto prostoru a po výběru té nejvýhodnější jsme začali s realizací. Stávající porost byl odstraněn, s výjimkou 2 ks vzrostlých borovic, zemina byla kompletně vyměněna a výsadba stromků, keřů, růží, trvalek, okrasných travin a cibulovin mohla začít. V současné době jsou práce ukončeny a smluvně máme zajištěnou i následnou péči o  rostlinky během celého příštího roku, tuto zajistí zhotovitel realizace. Musíme konstatovat, že s firmou p. Martina Koppa se spolupracovalo na výbornou.

 

Jak pro zhotovitele, tak pro zadavatele, tedy obvod, bylo velice milé přijímat kladné ohlasy od kolemjdoucích občanů a díky tomu jsme si jisti, že tato práce měla a má smysl.

 

 Odstraněním stávající vzrostlé zeleně se odkryly obruby záhonů, které jsou zčásti poškozené a budou ještě letošní  rok opraveny, chybějící desky budou doplněny tak, aby samozřejmě nedošlo k poškození jediného lístečku nových výsadeb. Zároveň budou odstraněny nevzhledné graffity nápisy a tím dostane celý prostor úplně nový kabát.

 

A teď už je to na nás. Je to naše město a tedy i naše zeleň, je tu pro nás všechny. Zastavte se, podívejte se…..ale neničte, netrhejte, nevytahujte rostlinky ze země“… Již pár dnů po výsadbě se jich muselo několik vytažených sázet zpět. Děkujeme.

 

Monika Králová

Vedoucí oddělení čistoty a zeleněDatum vložení: 19.10.2018, datum sejmutí: 31.12.2020

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
 
 
© MO Město ÚL 2019 Všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP