menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Formuláře a dokumenty ke stažení

Odbor správy obecního majetku

Zásady pro pronájem bytů, Žádost o zřízení služebnosti, o prodej a pronájem pozemku, sazebník náhrad, žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor - chodník, zeleň, ostatní plochy)


Datum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2025

více informací

Ekonomický odbor

Projekt "Podpora rodiny s prvorozeným dítetem", ohlašovací lístek pro ohlášení poplatkové povinnosti správci místního poplatku


Datum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2030

více informací

Sociálně správní odbor – přestupky

Jednací řád Komise k projednávání přestupků, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,


Datum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2025

více informací

Sociálně správní odbor – ohlašovna

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Datum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2025

více informací

Sociálně správní odbor – matrika

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, Žádost o vydání matričního dokladu, Žádost o vydání matričního dokladu,Dotazník k uzavření manželství, Informace k svatebnímu obřadu, Informace k uzavření manželství, Informace pro uzavření manželství občana/občanky ČR s cizincem, Žádost o povolení změny jména-příjmení


Datum vložení: 27.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2025

více informací

Odbor tajemnice

Oznámení shromáždění, Shromažďování občanů – výklad, Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce, které se zúčastní větší počet osob, Žádost o informace, Ohlášení ohňostroje,


Datum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2025

více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies      Whistleblowing

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP