ikona 

Ekonomický odbor

Vyúčtování finančních dotací v roce 2018

ikona
Oznameni/vyuctovani_FD_2018_310120.pdf

 

PROJEKT „PODPORA RODINY S PRVOROZENÝM DÍTĚTEM“

Pravidla pro poskytování finančního daru z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – město v rámci projektu  „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

ikona
Formulare/Pravidla_financni_dar_dite.pdf

Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – město v rámci projektu  „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

ikona
Formulare/Zadost_poskyt_finan_dar_dite_2019.xls

Vzor smlouvy - účet

ikona
Formulare/vzor_darovaci smlouva_ucet.docx

Vzor smlouvy -  hotovost

ikona
Formulare/vzor_darovaci smlouva_hotovost.docx

 

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DOTACE PRO ROK 2019

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2019"

ikona
Formulare/oznameni_dotace2019_020120.pdf

 

Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2019

ikona
Formulare/Pravidla_ind_dotace_2019_020120.pdf

 

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem

ikona
Formulare/Smlouva_FD_2019_020120.pdf

 

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Zadost_FD2019_020120.xls

 

Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Vyuctovani_FD2019_020120.xls

 

Příloha vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Priloha_vyuctovani_FD2019_020120.xls

 

OHLAŠOVACÍ LÍSTEK PRO OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI SPRÁVCI MÍSTNÍHO POPLATKU

 
 
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
 
Poplatek z ubytovací kapacity - informace
 
Registrace k poplatku z ubytovací kapacity
 
Přiznání k placení místního poplatku z ubytovací kapacity
 
 

 Zpět  Nahoru  Tisk