menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Ekonomický odbor

PROJEKT „PODPORA RODINY S PRVOROZENÝM DÍTĚTEM“

Pravidla pro poskytování finančního daru z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – město v rámci projektu  „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

ikona
Formulare/Pravidla_financni_dar_dite.pdf

Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – město v rámci projektu  „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

/uploads/Formulare/Zadost_poskyt_finan_dar_dite_2021.xls

Vzor smlouvy - účet

ikona
Formulare/vzor_darovaci smlouva_ucet.docx

Vzor smlouvy -  hotovost

ikona
Formulare/vzor_darovaci smlouva_hotovost.docx

 

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DOTACE PRO ROK 2021

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2021"

/uploads/Oznameni/FD_2021_270122.pdf

Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2021

/uploads/Oznameni/FD_2021_Pravidla_270121.pdf

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem

/uploads/Oznameni/FD_2021_smlouva_2021.docx

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

/uploads/Oznameni/FD_2021_Zadost_020122.xls

Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

/uploads/Oznameni/FD_2021_Vyuctovani_020122.xls

Příloha vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

/uploads/Oznameni/FD_2021_Priloha_Vyuctovani_020122.xls

 

 

 

OHLAŠOVACÍ LÍSTEK PRO OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI SPRÁVCI MÍSTNÍHO POPLATKU

/uploads/Formulare/ohlasovaci_listek_2021.docx
 
POPLATEK Z POBYTU
 
Poplatek z pobytu - informace - informace
/uploads/Formulare/poplatek_z_pobytu_informace_2021_.pdf
 
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
/uploads/Formulare/Ohlaseni_mistni_poplatek_pobyt_2021.docx
 
Vyúčtování místního poplatku z pobytu
/uploads/Formulare/vyuctovani_poplatku_z_pobytu_2021.docx
 
 

 Datum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2030

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP