menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Ekonomický odbor

PROJEKT „PODPORA RODINY S PRVOROZENÝM DÍTĚTEM“

Pravidla pro poskytování finančního daru z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – město v rámci projektu  „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

ikona
Formulare/Pravidla_financni_dar_dite.pdf

Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – město v rámci projektu  „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

ikona
Formulare/Zadost_poskyt_finan_dar_dite_2019.xls

Vzor smlouvy - účet

ikona
Formulare/vzor_darovaci smlouva_ucet.docx

Vzor smlouvy -  hotovost

ikona
Formulare/vzor_darovaci smlouva_hotovost.docx

 

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DOTACE PRO ROK 2020

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2020"

ikona
Formulare/oznameni_FD2020_270121.pdf

 

Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2020

ikona
Formulare/Pravidla_FD_020120.pdf

 

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem

ikona
Formulare/Smlouva_FD_2020_270121.docx

 

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Zadost_FD2020_270121.xls

 

Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Vyuctovani_FD2020_270121.xls

 

Příloha vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Priloha_vyuctovani_FD2020_270121.xls

Přehled vyúčtování finančních dotací v roce 2019

ikona
Oznameni/vyuctovani_FD2019_270121.pdf

 

OHLAŠOVACÍ LÍSTEK PRO OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI SPRÁVCI MÍSTNÍHO POPLATKU

 
ikona
Formulare/Ohlasovaci_listek.pdf
ikona
Formulare/Ohlasovaci_listek.doc
 
POPLATEK Z POBYTU
 
Poplatek z pobytu - informace - informace
ikona
Formulare/poplatek_z_pobytu_informace.pdf
 
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
ikona
Formulare/Ohlaseni_mistni_poplatek_pobyt.docx
 
Vyúčtování místního poplatku z pobytu
ikona
Formulare/Vyuctovani_poplatku_z_pobytu_n.docx
 
 

 Datum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 31.12.2022

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP