ikona 

Sociálně správní odbor – přestupky

KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/KPPP.pdf

Jednací řád Komise k projednávání přestupků

 
Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení / pokračováním již zahájeného řízení o přestupku, který lze podle § 79 odst. 1 ZOP zahájit / pokračovat v něm jen s takovým souhlasem (učiněný písemným podáním podle § 37 odst. 4 SŘ)
 
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 
Stručná informace o zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 
 
 


Zpět  Nahoru  Tisk