menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Svatby, Registrovaná partnerství

Informace k uzavření manželství

Doklady potřebné k uzavření manželství
Dotazník k uzavření manželství

Informace pro uzavření manželství občana/-ky ČR s cizincem

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Žádost o vydájní matričního dokladu

Žádost o vydání osvědčení - uzavření manželství před orgánem církve

Informace k uzavření registrovaného partnerství
Dotazník k registrovanému partnerství

ROZPIS sňatečných obřadů na rok 2020

    W. Churchilla Severní Terasa  Hrad Střekov Muzeum  Větruše Mimořádné obřady
leden   18.01.2020 11.01.2020   18.01.2020 11.01.2020  
    25.01.2020          
únor   22.02.2020 01.02.2020 / 15.02.2020 08.02.2020 čt 20.02.2020
    29.02.2020 20.02.2020        
březen   14.03.2020 07.03.2020 / 21.03.2020 07.03.2020  
    28.03.2020          
duben   04.04.2020 04.04.2020 18.04.2020 18.04.2020 25.04.2020  
    25.04.2020         s 18.04.2020
květen   16.05.2020 16.05.2020 16.05.2020 23.05.2020 30.05.2020 ú 05.05.2020
    30.05.2020         s 30.05.2020
červen   06.06.2020         s 06.06.2020
    13.06.2020 20.06.2020 06.06.2020 13.06.2020 20.06.2020 ú 12.06.2020
    20.06.2020          
červenec 11.07.2020         p 17.07.2020
    18.07.2020 11.07.2020 18.07.2020 / 25.07.2020 s 25.07.2020
    25.07.2020          
srpen   08.08.2020          
    22.08.2020 15.08.2020 22.08.2020 / 15.08.2020 s 08.08.2020
    29.08.2020         p 28.08.2020
září   12.09.2020 19.09.2020 12.09.2020 / 05.09.2020 ú 22.09.2020
    19.09.2020         s 19.09.2020
říjen   10.10.2020 03.10.2020 03.10.2020 10.10.2020 10.10.2020 s 10.10.2020
    24.10.2020          
listopad   14.11.2020 07.11.2020 / / 07.11.2020  
    28.11.2020          
prosinec   05.12.2020 05.12.2020 / 12.12.2020 12.12.2020  
    19.12.2020          

Aktualizace k 11.05.2020

Dle usnesení vlády ČR, s účinností od 18.05.2020, platí pravidlo, že celkový počet osob účastnících se na sňatečném obřadu nesmí být vyšší než 300 osob.

Přijímáme žádosti o mimořádná místa pouze dle pravidel schválených RMO ÚL-město, mimořádné obřady podléhají provozním a správním poplatkům. Pro svatební obřad před ÚMO  ÚL - Severní Terasa je nutné, aby alespoň jeden ze snoubenců měl trvalé bydliště v obvodě ÚL-Severní Terasa. Obřady dle rozpisu se konají v době od 9.00 hod do 14.00 hod. Tučně vyznačené soboty jsou bez poplatku, ostatní za 1.000,- Kč plus případný provozní poplatek úřadu a nájem provozovateli. Přeškrtnutá data = již obsazeno.

Rada MO ÚL–město s účinností od 01.07.2015 stanovila pravidla pro úhradu provozních poplatků za sňatečné obřady takto:

1. Svatby v obřadní síni ÚMO ÚL – město a ÚMO ÚL – Severní Terasa konané

    v termínech schválených RMO..........................................................................................0,-Kč                 

2. Svatby na obřadním místě na Hradě Střekov, výletním zámku Větruše

   a v Muzeu města ÚL konané v termínech dle plánu svatebních obřadů……..1.000,- Kč

3. Svatby konané v obřadní síni nematričního úřadu………………….……….....1.000,- Kč

4. Svatby výše neuvedené…………………………………………….....…………...5.000,- Kč

Od úhrady provozních nákladů je osvobozeno uzavření manželství na jiném vhodném místě ze závažných zdravotních důvodů /doloženo lékařskou zprávou/.

Kontakt: Kamila.NerudovaDousova@mag-ul.cz

 

 

 Datum vložení: 16.11.2009, datum sejmutí: 16.12.2022

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP