menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
ÚMO Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 2336/8A, 40118 Ústí nad Labem se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.mesto-ul.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

  • Některé obrázky na internetové stránce neobsahují textový popis.
  • Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné.
  • Některé odkazy nemají jasný účel odkazu v kontextu.
  • Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Vypracování tohoto přihlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 14.9.2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce úřadu městského obvodu:
ÚMO Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem
E-mail: epodatelna@ul-mesto.cz, tel.: 475 271 111

 

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP