menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Odbor správy obecního majetku

Odbor správy obecního majetku

Vykonává činnosti spojené se správou, popř. prodejem nemovitého majetku města ÚL svěřeného do správy MO ÚL – město Statutem. Spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi při vyřizování restitučních nároků s tímto majetkem. Provádí inventarizace svěřeného majetku. Zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a nebytových prostor.

Provádí správní řízení ve věcech dle ust. § 5, občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích. Provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město. Povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – město.

Zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb, připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby, posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav, připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – město.

Vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů. Zajišťuje pronájmy nebytových prostor včetně zpracování nájemních smluv. Zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – město pro umístní reklamy.  Zajišťuje správu domovního fondu, likviduje faktury za správu domovního fontu a týkající se oprav a údržby bytového fondu.

Zajišťuje prodej nemovitostí dle občanského zákoníku, prodej bytů a nebytových prostor dle zákona o vlastnictví bytů. Zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv.  Vede evidenci pozemků svěřených do správy MO ÚL – město.  Zajišťuje za MO ÚL – město souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – město. Eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a  příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – město účastníkem řízení. Zajišťuje činnosti související s § 122 stavebního zákona.

Zajišťuje správu nemovitosti W. Churchilla 4.  Vydává rybářské lístky pro správní území. Zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – město.

Řídí a organizuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací. Provádí kontrolu čistoty a způsobu užívání veřejných prostranství na území MO ÚL – město. Kontroluje práce na základě smluv na zajištění čistoty města. Vykonává činnosti spojené se správou veřejné zeleně v majetku města ÚL na pozemcích svěřených do správy MO ÚL – město Statutem.

Pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář. Zabezpečuje provoz vodotrysků a bazénů. Vydává povolení zvláštního užívání veřejné zeleně. Kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně.

 


Datum vložení: 01.01.2012, datum sejmutí: 01.01.2024

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies      Whistleblowing

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP