menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Odbor tajemnice

Odbor tajemnice

zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město ve spolupráci se sociálně správním odborem - ohlašovnou.

Zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – město. Ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu. Přijímá oznámení o umístění pokladniček.  Přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s občanským zákoníkem.  Přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací.

Zajišťuje zasedání kontrolního a finančního výboru ZMO ÚL – město.  Zajišťuje a organizuje vnitřní kontrolu úřadu a organizací řízených MO ÚL – město.  V souladu se z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, provádí evidenci, správní řízení a rozhoduje v souladu s tímto zákonem. Kontroluje činnost kronikáře MO ÚL – město. Zajišťuje evidenci smluv uzavřených MO ÚL – město. Zabezpečuje činnost na úseku CO a PO v rozsahu daném Statutem.  Zabezpečuje činnost BOZP při vykonávaných činnostech pracovníky úřadu.  Organizačně zajišťuje jednání povodňové komise MO ÚL – město.
 
Úsek sekretariátů 

Zabezpečuje činnost sekretariátů starosty, místostarosty a tajemníka ÚMO ÚL – město. Organizačně zajišťuje schůze Rady a Zastupitelstva MO ÚL – město. Zajišťuje   vyvěšování veřejných vyhlášek na úřední desce.
 
 
Hospodářská správa

Zabezpečuje vnitřní správu ÚMO ÚL – město, včetně chodu pokladny a podatelny.  Zajišťuje správu nemovitosti SDH v Božtěšicích. Vede spisovnu. Provádí inventarizace majetku. Zajišťuje informační technologii úřadu. Zodpovídá za aktualizaci webových stránek MO ÚL – město. Zodpovídá za provoz služebních vozidel MO ÚL – město 

 


Datum vložení: 01.01.2012, datum sejmutí: 01.01.2024

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies      Whistleblowing

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP