menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Sociálně správní odbor

Sociálně správní odbor

Řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích.

Přestupky

Zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků, řeší správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu s právními předpisy. 

Matrika

Vykonává matriční agendu a evidenční činnost v rozsahu daném Statutem. Zajišťuje ověřování podpisů a opisů listin, zajišťuje činnost CzechPointu. Vykonává působnost při registrovaném partnerství pro Ústecký kraj. Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení. 

Ohlašovna

Vykonává činnost dle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Provádí správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Ve spolupráci s odborem tajemnice zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva MO ÚL – město. 


Sociální věci

Provádí vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Provádí šetření a posuzuje životní situace klientů. Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny-zdravotně postižené, rodiny s dětmi cizince, osoby v hmotné nouzi, seniory. 
Pomáhá vyhledávat opatrovníky pro nesvéprávné občany a vykonává funkci soudem stanoveného opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, či jejich způsobilost k právním úkonům byla omezena. Pomáhá při řešení sociálně tíživých situací, především rodin s dětmi a nepřizpůsobivých občanů. 

 


Datum vložení: 01.01.2012, datum sejmutí: 01.01.2024

Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies      Whistleblowing

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP