menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Město Ústí nad Labem žádá občany ORP Ústecko k účasti na konzultaci 7. komunitního plánu péče na období 2023 – 2026

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM ŽÁDÁ OBČANY ORP ÚSTECKO K ÚČASTI NA KONZULTACI 7. KOMUNITNÍHO PLÁNU PÉČE na období 2023 – 2026.

NÁVRH 7. KPP byl zpracován komunitou a to, odborníky z oblasti sociálních služeb, zadavateli sociálních služeb a uživateli za jednotlivé cílové skupiny obyvatel. V  komunitním plánu najdete návrh na rozvoj a udržení sítě sociálních služeb u 9 cílový skupin a společné cíle:

1. služby pro seniory
2. služby pro osoby s duševním onemocněním
3. služby pro osoby ohrožené závislostmi
4. služby pro osoby s mentálním postižením
5. služby pro-rodinné politiky
6. služby pro děti, mládež a rodinu
7. služby pro osoby se zdravotním postižením
8. služby pro osoby v přechodné krizi a nouzi
9. služby pro osoby sociálně vyloučené
10. společné, průřezové cíle

Plán obsahuje 32 cílů a 106 opatření, která budou v následujících čtyřech letech společným úsilím komunity realizovány ve prospěch občanů ORP Ústecko.
Proces konzultací 7. Komunitního plánu probíhá od 15.11.2022 do 30.11.2022. Plán najdete na webu města, spolu s připomínkovacími formuláři a na webech obcí v ORP Ústecko, které na tvorbě 7. Komunitního plánu spolupracují. Komunitní plán v tištěné podobě:
- Informační středisko města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1,

- Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8 (vstupní hala)
- Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, U Radnice 229
- Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2
- Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 749/15
- Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 8A
- Obce ORP spolupracující na tvorbě 7. Komunitního plánu
- U jednotlivých poskytovatelů služeb ve městě Ústí nad Labem

V případě potřeby dalších informací, nás kontaktujte na adrese, kde budou připomínky shromažďovány: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních služeb, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem 401 00. Bc. Jakub Jeřábek, tel.: 475271300, elektronicky: email: : jakub.jerabek@mag-ul.cz Michal Polesný: polesny@ckpul.cz tel.: 603879688

NÁVRH 7. KPP

Připomínkovací dotazník 7.KPP ORP Ústecko - verze DOC

Připomínkovací dotazník 7.KPP ORP Ústecko - verze PDF

Sedmý Komunitní plán péče ORP Ústecko

LétákDatum vložení: 15.11.2022, datum sejmutí: 30.11.2022

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP