menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Nové vyžití, nejen pro děti v našem městském obvodě

Dětské hřiště u Střížovického vrchu

Komplexní úprava dětského hřiště byla nastartována v roce 2018, kdy skupina obyvatel Klíše podala podnět do Participace MO ÚL – město. Tento podnět byl podpořen zastupitelstvem a úřad tak zahájil veškeré kroky vedoucí k realizaci. Na základě poptávkového řízení byla ke zbudování dětského hřiště vybrána nabídka firmy Drimal play s. r. o.  Dětské hřiště bylo pořízeno, a to včetně nutných terénních úprav, za necelých půl milionu korun.

Vzhledem k výborné spolupráci s místními občany, kteří se dlouhodobě snaží zvelebovat zdejší krásný kout u Střížovického vrchu, přistoupil MO ÚL – město k uvolnění další částky, díky které bude na oplocené dětské hřiště pro menší děti navazovat dětské hřiště s prvky pro větší děti. Prvky jsou zasazeny -  dalo by se říci – přímo v lese a vybízejí děti ke skotačení. I druhé etapy se na základě poptávky zhostila firma Drimal play s. r. o.  s nabídkou za cca 470 tis. Kč.

Děkujeme firmě Drimal play s. r. o. za perfektní spolupráci, zaměstnanci této firmy odvedli úžasnou práci v nelehkém terénu.  A v neposlední řadě moc děkujeme občanům, kterým není místo, kde žijí, lhostejné. Přejeme všem, dětem zvláště, ať jim hřiště dlouho slouží.

 

 

Dětské hřiště ve Štefánikově ulici

I v roce 2019 vyhlásil MO ÚL - město Participaci, aby se aktivní občané obvodu mohli podílet na zvelebování veřejného prostoru.  Jedním z podnětů, který byl zastupitelstvem vybrán k realizaci s významnou finanční podporou, byla renovace dětského hřiště ve Štefánikově ulici.  Jedná se krásný prostor ukrytý mezi zástavbou přímo vybízející děti ke hrám. Po domluvě s navrhovatelkami podnětu byly některé prvky ponechány, některé doplněny tak, aby byl vytvořen funkční celek. Na základě poptávky  se realizace ujala firma TR ANTOŠ, s. r. o.  s nabídkou za téměř 600 tisíc korun.

Realizace nebyla vůbec jednoduchá, místní dopravní situace práce výrazně komplikovala, a nám nezbývá než opět zaměstnancům firmy TR ANTOŠ  poděkovat za spolupráci a skvěle odvedené dílo, naštěstí je každodenní problémy  neodradily, a děti si tak budou moci užívat dalšího pěkného místa. Velký dík patří občanům, kteří chtějí aktivně přispívat ke zlepšení prostoru, v němž žijí, a nezištně věnují svůj osobní čas ve prospěch ostatních.

MO ÚL – město nyní poptává ještě zhotovitele vstupní branky, aby byl prostor pro děti co nejbezpečnější.

 

 Datum vložení: 09.10.2019, datum sejmutí: 09.12.2020

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
 
 
© MO Město ÚL 2019 Všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP