menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Participace občanů na rozpočtu 2020

Participace občanů na rozpočtu 2020

Participace občanů na rozpočtu

Městský obvod Ústí nad Labem – město schválil v rozpočtu na rok 2020 částku 1 000 000 Kč na tzv. participaci občanů, jejímž cílem je umožnit obyvatelům obvodu podílet se na investování veřejných peněz a zapojit se do utváření veřejného prostoru.

Jak to funguje?

Pokud máte nápad, jak zlepšit veřejný prostor ve svém okolí, dejte nám do 28. února 2020 vědět. Návrh můžete poslat poštou, e-mailem na adresu epodatelna@ul-mesto.cz nebo nám ho předat osobně na sekretariátu úřadu (k dispozici jsme Vám v úředních hodinách na adrese ÚMO ÚL – město, Velká Hradební 8A, Ústí nad Labem – 2. patro, vchod z atria).

Využít můžete i speciálního formuláře pro podání návrhu, který je ke stažení níže.

Co má být obsahem návrhu?

Obsahem návrhu může být jakékoliv vylepšení veřejného prostoru na území obvodu, které přispěje ke zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků Obvodu, s výjimkou opatření a činností, které jsou financovány z jiných položek rozpočtu Obvodu na rok 2020. Stojan na kolo, lavička, okrasný květináč, úprava dětského hřiště…fantazii se meze nekladou! Všechny návrhy posoudíme a budou-li realizovatelné, zařadíme je do užšího výběru.

Kdo se můžete zapojit?  

Zapojit se může úplně každý, bydliště v obvodu není podmínkou.

Kdo rozhodne, které návrhy budou realizovány?

Předložené návrhy posoudí Komise pro participaci občanů na rozpočtu složená ze zástupců jednotlivých stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu městského obvodu ÚL - město. O výběru návrhů k realizaci rozhodne na základě doporučení komise zastupitelstvo městského obvodu ÚL - město.

Harmonogram POR pro rok 2020:

  • vyhlášení POR: 14. 1. 2020
  • podávání návrhů: do 28. 2. 2020
  • zpracování návrhů Úřadem: do 31. 3. 2020
  • doporučení návrhů k realizaci Komisí: do 15. 4. 2020
  • schválení návrhů k realizaci zastupitelstvem: do 15. 5. 2020

 

Více informací najdete v pravidlech Participace občanů na rozpočtu pro rok 2020.

Formulář návrhu ke stažení zde.

Verze tohoto článku v PDF

 Datum vložení: 14.01.2020, datum sejmutí: 14.01.2021

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
 
 
© MO Město ÚL 2019 Všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP