menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Péče o stromy

Péče o stromy se  sestává z řady úkonů. Nejčastějším úkonem jsou řezyprováděné z různých důvodů a několika způsoby. Na základě požadavku občanů a jiných subjektů (např. správců veřejného osvětlení, komunikací  apod.) jsou prováděny řezy zajišťující prosvětlení prostoru v případě, že dřevina stíní bytům či řezy zajištující odstranění částí zasahujících do profilů komunikací, do dopravního značení či prostoru veřejného osvětlení nebo dochází - li částmi stromů k poškozování či ohrožení majetku.  Tyto zásahy jsou zákonně nutné, přesto jsou prováděny  v takovém rozsahu, aby nedocházelo k trvalému poškození dřevin. V případě, že je požadován zákrok, který shledáme jako neefektivní (tím většinou bývá požadavek o prosvětlení koruny či zkrácení stromu), jsme nuceni, z hlediska ochrany dřevin, nevyhovět  či si od žadatele  vyžádáme odborný posudek, např. o výpočtu světelných podmínek v bytové jednotce.

V období probíhajícího vegetačního klidu byly, kromě ostatních řezů,  provedeny zásahy uvedeného charakteru  např. v ul. Fibichova, Střížovická, Bezručova, U Nemocnice, Štefánikova, Přístavní, Hrnčířská  aj.- kdy byly odstraněny části zasahující do komunikace, dopravního značení či veřejného osvětlení.

 V nejbližší době bude proveden řez javorů na Lidickém náměstí, kterým bude odborně zredukována koruna. Dalšími typy řezů jsou  řezy zdravotní,  bezpečnostní, výchovné, redukční atd.

Tyto zásahy  většinou vycházejí z vlastních podnětů, tedy ze zjištěných potřeb stromů. Jsou prováděny za účelem jejich názvu odpovídajícím a rovněž v míře nejnutnější tak, aby  nedošlo k poškození dřeviny. Kácení dřevin je rovněž prováděno v míře nezbytně nutné a pouze ze závažných důvodů. Ve většině případů je k pokácení dřeviny nutné rozhodnutí (povolení) vydané orgánem ochrany přírody. Ke kácení dochází také z několika podnětů: je - li dřevina v takovém zdravotním stavu, kdy je její další vývoj nereálný, může ohrozit majetek či osoby, popř. šířit patogenní činitele, kdy může jako taková ohrožovat majetek či osoby (např. sníženou stabilitou apod.) anebo dochází-li k samotnému poškozování majetku (svojí blízkostí) apod.

Loňský rok byl  atypický tím, že bohužel muselo být pokáceno poměrně mnoho dřevin z důvodu jejich závažného poškození následkem vichřice, která se naším městem přehnala v říjnu.

V tomto období vegetačního klidu bylo pokáceno 118 ks stromů, z toho 20 ks poškozených vichřicí. V případě, že je to možné a reálné,  snažíme se společně s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí n.L., nahrazovat pokácené stromy novými dřevinami.  A tak z oněch 98 pokácených stromů ještě v podzimním období  bylo několik nahrazeno výsadbou cca 20 ks nových v ul. Klíšská (realizaci této výsadby zajistil odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí n. L.) .

U nás na Městském obvodě Ústí n. L. - město právě probíhají přípravy pro jarní výsadby stromů, kdy bude vysazeno 106 ks nových stromů a cca 100 ks keřů v rámci celého obvodu. Vyjádření vlastníků sítí už jsou zpracována, práce i sadbový materiál objednány a jakmile klimatické podmínky dovolí - výsadby mohou začít. Datum vložení: 18.03.2018, datum sejmutí: 18.03.2020

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP