menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Vítání občánků

Vítání občánků

Městský obvod Ústí n. L. – město pořádá pro své nejmladší obyvatele a jejich rodiče a prarodiče VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se zavedením služby občanům s trvalým pobytem v MO ÚL – město, a to zajištěním slavnostního obřadu Vítání občánků, kterým bychom Vám chtěli poděkovat za rozhodnutí žít a založit rodinu právě v našem obvodě. Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit tohoto slavnostního obřadu? Z legislativních důvodů je nutné, abyste nejdříve vyplnili stručnou žádost – zde,  a odevzdali ji nejdéle do tří měsíců po narození dítětě na ÚMO ÚL – město a vyčkali na pozvánku s termínem, kdy se obřad bude konat. Při obřadu obdržíte drobný dárek.

Vyplněním této žádosti není dotčeno Vaše právo požádat si o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem, který zajišťuje Magistrát města ÚL, odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb.

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),  z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů                

Městský obvod Ústí nad Labem – město informuje, že během pořádání akce dochází ve veřejném zájmu k pořizování fotografií za účelem dokumentování průběhu akce. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu www.mesto-ul.cz., v kronice MO ÚL - město či v tištěných médiích.  Z příležitostně pořízených fotografií nejsou vytvářeny evidence a nejsou k zobrazeným osobám systematicky přiřazovány žádné další osobní údaje. Fotograf je v průběhu akce řádně označen.

Účastí na akci udělujete konkludentní souhlas s fotografováním a uveřejněním fotografií, tento souhlas máte právo následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením na adresu Úřadu MO ÚL – město, Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Žádost je dále k dispozici na ÚMO ÚL – město na matrice – úseku narození, na podatelně, sekretariátě. Žádost může být podána osobně nebo elektronicky. Obřad se bude konat zhruba 4x za rok v obřadní síni W. Churchilla 4, ÚL.

 

Pro zjištění podmínek k získání finančního daru na prvorozené dítě klikněte sem:

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“


Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies      Whistleblowing

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP