ikona 

Oznámení

Oznámení o umístění opuštěného vozidla - na p.p.č. 110/1, kú Předlice

Oznameni/autovrak_150619.pdf Vyvěšeno: 15.04.2019 Sejmutí: 15.06.2019
více informací

Stanoviště putovních kontejnerů 2019

Oznameni/Putovni_kontejnery_2019.pdf Vyvěšeno: 09.04.2019 VANA č. 1 / VAŇOV                                                                     VAŇOV     JARO PODZIM ul. Čajkovského / zel. pás  před přejezdem vpravo/ 03...
více informací

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Dle čl. 4 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství rozhodla o udělení výjimek Rada MO Ústí n. L. – město.
více informací

Oznámení o neudělení vyjímky - Léto s Osvěžovnou

Dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství rozhodla Rada MO Ústí n. L. – město o neudělení výjimky.
více informací

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - ÚZSVM

dovolujeme si Vám oznámit, že na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/) byl zveřejněn aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dále jen „NV“), který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro občany.
více informací

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech - ČSÚ

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
více informací

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Dle čl. 4 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství rozhodla o udělení výjimek Rada MO Ústí n. L. – město
více informací

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2019"

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2019" Formulare/oznameni_dotace2019_020120.pdf   Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2019 Formulare/Pravidla_ind_dotace_2019_020120.pdf &...
více informací

Oznámení Policie ČR - zjištění majitele notebooku č. j. KRPU-43354-41

zjištění majitele notebooku ACER Aspire E1, model: Z5WE3, S/N: NXMGREC00440413AF03400
více informací

Vyúčtování finančních dotací za rok 2018

Oznameni/vyuctovani_FD_2018_310120.pdf Vyvěšeno: 22.01.2019
více informací


Strana:  1  2