menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Odpadové hospodářství

Seznam míst sběru elektroodpadu - Asekol (červené kontejnery)


Seznam míst sběru odpadního textilu a obuvi


Sběrné dvory

Seznam sběrných dvorů pro uskladnění objemného odpadu, elektroodpadu, nebezpečného odpadu, odpadu ze zeleně, stavebního odpadu směsného a komunálního odpadu
více informací

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2021

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích, svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, svoz objemného odpadu a důležitá upozornění z hlediska svozu využitelných a objemných složek komunálních odpadů
více informací

Stanoviště putovních kontejnerů na území městského obvodu - město

VANA č. 1 /Vaňov, VANA č. 2 / Hostovice, Předlice, VANA č. 3 / Habrovice, Skorotice, Božtěšice, Strážky
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00
pátek: 8:00 – 12:00

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP