menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Oznámení

ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
více informací

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Jedná se o stavy vedené v katastru nemovitostí k 1. 8. 2021 Seznam s nedostatečně identifikovanými vlastníky na území MO Ústí nad Labem - město /uploads/Oznameni/UMO_Usti_nad_Labem_vlastnici.xlsx  
více informací

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - 11.08.2021

/uploads/Oznameni/vyjimky_271221.pdf  žádost   pořadatel akce druh akce datum konání akce místo konání předpokládaný  č.     doba konání   počet osob   10. ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., Ústí nad Labem XI. Slavnosti vína a burčáku   3. 9. 2021 9.00 – 21.00 hodin   Lidické nám., ÚL     1000     Svatomartinské víno 2021 11.11.2021 10.00 – 21.00...
více informací

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události


Oznámení dotačního titulu - Individuální finanční dotace pro rok 2021

Oznámení - Zveřejnění dotačního titulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2021",Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město, Smlouva o poskytnutí dotace,Žádost o poskytnutí finanční dotace
více informací

Přehled finančních dotací za rok 2020

Seznam subjektů jenž čerpaly finanční dotace z rozpočtu ÚMO Ústí n.L.-město v roce 2020
více informací

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu Ústí nad Labem – město mladé generaci, která se rozhodne žít právě v našem obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (dále jen „oprávněná osoba“) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – město.
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP