menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Oznámení

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - 30.07.2020

Oznameni/vyjimky_080920.pdf žádost   pořadatel akce druh akce datum konání akce místo konání předpokládaný  č.     doba konání   počet osob 9. Lucie Melničáková  Ústí n. L.   Hudební festival  Nádhera 06.09.2020 08.00 – 22.00 hodin Vrchlického sady Ústí nad Labem cca 200 osob 10. MO ÚL -město  Ústí n. L.   Kinematograf bratří Čadíků 07.08.-10.08.2020 20.00 – 24.00...
více informací

Pozvánka na veřejné projednávání v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města 2021-2030

Statutární město Ústí nad Labem Vás zve v úterý 15.9.2020 od 16:00 hodin do Informačního střediska města Ústí nad Labem
více informací

MIMOŘADNÉ OPATŘENÍ č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, které je účinné od zítřka 24. 7. 2020 od 7:00 hod. do odvolání.
více informací

Kalendář svozu odpadů – II. pololetí 2020 v Ústí nad Labem

Oznameni/Kalendar_svoz_II_pol_20202.pdf
více informací

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - 22.06.2020


Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - 16.06.2020

Oznameni/vyjimky_250920.pdf
více informací

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - 16.03.2020

Coronavirus/vyjimky_291220.pdf
více informací

Oznámení - záměr - Ekologizace a rozšíření asfaltového hospodářství UŽÍN

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zpracované v potřebném rozsahu dle uvedeného zákona
více informací

Stanoviště putovních kontejnerů v roce 2020 v městském obvodě - město

Oznameni/stanoviste_kontejnery_071220.pdf   STANOVIŠTĚ PUTOVNÍCH KONTEJNERŮ PRO ROK 2020   VANA č. 1 / Vaňov   VAŇOV  JARO PODZIM ul. Čajkovského /zel. pás před průjezdem vpravo/ 7.5. – 11.5. 2.10. – 5.10 ul. Pražská u Kotvy (za DH) 15.5. – 18.5. 9.10. – 12.10. ul. Čajkovského x P. Stránského /vozovka/  22.5. – 25.5. 16.10. – 19.10. ul. Pražská /před rest. U Lípy/  29.5. – 1.6. 23.10. – 26.10. ul. Čajkovského x ul. Dětská 5.6. – 8.6. 29.10. –...
více informací

Oznámení dotačního titulu - Individuální finanční dotace pro rok 2020

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DOTACE PRO ROK 2020 Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2020" Formulare/oznameni_FD2020_270121.pdf Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2020 Formulare/Pravidla_FD_020120.pdf   Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem Formulare/Smlouva_FD_2020_270121.docx Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město Formulare/Zadost_FD2020_270121.xls Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP