menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Oznámení

Infomace pro občany o úředních hodinách od 20.4.2020


Infomace pro občany o úředních hodinách od 20.4.2020
od pondělí 20. 4. 2020 platí úřední hodiny pro veřejnost na ÚMO ÚL – město takto:
více informací

Stanoviště putovních kontejnerů v roce 2020 v městském obvodě - město

Oznameni/stanoviste_kontejnery_071220.pdf   STANOVIŠTĚ PUTOVNÍCH KONTEJNERŮ PRO ROK 2020   VANA č. 1 / Vaňov   VAŇOV  JARO PODZIM ul. Čajkovského /zel. pás před průjezdem vpravo/ 7.5. – 11.5. 2.10. – 5.10 ul. Pražská u Kotvy (za DH) 15.5. – 18.5. 9.10. – 12.10. ul. Čajkovského x P. Stránského /vozovka/  22.5. – 25.5. 16.10. – 19.10. ul. Pražská /před rest. U Lípy/  29.5. – 1.6. 23.10. – 26.10. ul. Čajkovského x ul. Dětská 5.6. – 8.6. 29.10. –...
více informací

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu Ústí nad Labem – město mladé generaci, která se rozhodne žít právě v našem obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (dále jen „oprávněná osoba“) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – město.
více informací

Oznámení o udělení vyjímek - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - 16.03.2020

Coronavirus/vyjimky_291220.pdf
více informací

Oznámení - záměr - Ekologizace a rozšíření asfaltového hospodářství UŽÍN

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zpracované v potřebném rozsahu dle uvedeného zákona
více informací

Oznámení dotačního titulu - Individuální finanční dotace pro rok 2020

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DOTACE PRO ROK 2020 Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2020" Formulare/oznameni_FD2020_270121.pdf Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2020 Formulare/Pravidla_FD_020120.pdf   Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem Formulare/Smlouva_FD_2020_270121.docx Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město Formulare/Zadost_FD2020_270121.xls Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z...
více informací

Vyúčtování finančních dotací za rok 2019

Oznameni/vyuctovani_FD2019_270121.pdf
více informací

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2020 v Ústí nad Labem

Oznameni/kalendar_odpady_1pol_010720.pdf Vyvěšeno: 07.01.2020 Sejmutí: 01.07.2020
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP