ikona 

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2018

Kalendář pro všechny městské části Ústí nad Labem: ikona
Oznameni/Odpady_I_2018.pdf

Svoz odpadu zeleně ve vacích

Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 12. do 16. března 2018 od 8.00 do 17.30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí.

Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

Důležité upozornění a naléhavé žádosti:

  1. Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
  2. Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.
  3. Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD, a že odkládání objemných odpadů u těchto zastávek je možno považovat za vytváření černé skládky.

MO Město

Svoz vaků s odpady ze zeleně 

 

OBLAST:

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice  Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 2. 4. 2018. 

 

OBLAST:

Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov

Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 9. 4. 2018.

Svoz nebezpečného odpadu  OBLAST:

Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek 

Datum svozu:  3.4. 2018

Klíše:          U Koupaliště 15.00 – 15.20, Alešova 15.30 – 15.50

Bukov:        Bří Čapků 16.00 – 16.20

Všebořice:  Lipová 16.25 – 16.45

Božtěšice:   Petrovická 16.55 – 17.15

Skorotice:   Dukelských Hrdinů 17.20 – 17.40

Habrovice:  restaurace U Švejka – 17.50 – 18.10

Skřivánek:  Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20 – 18.40

Město centrum - Vaňov - Hostovice - Skřivánek 

Datum svozu: 17.4. 2018

Město centrum: Růžový palouček 15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30 – 15.50                                              

Vaňov:               Pražská 16.00 – 16.20

Hostovice:         Hospodářská, u restaurace 16.30 – 16.50                                                                            

Skřivánek:         Hornická, parkoviště u věžáků 17.00 – 17.20

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov, Habrovice, Bukov, Všebořice 

PONDĚLÍ  26. 2. 2018: Božtěšice - Strážky

Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská

ÚTERÝ  27. 2. 2018: Skorotice - Bánov – Habrovice

Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Dubině,  K Chatám, K Rybníku,  K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, Malé Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U

Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech 

STŘEDA  28. 2. 2018: Bukov

Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V

Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova

ČTVRTEK  1. 3. 2018: Bukov

Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi

Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská

PONDĚLÍ  5. 3. 2018: Všebořice

17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní

ÚTERÝ  6. 3. 2018: Všebořice

Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru,  Lipová,  

Plynárenská, Podhoří,  Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)

II. etapa, Klíše, Město, Předlice 

STŘEDA 7. 3. 2018: Klíše

Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U

Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova

ČTVRTEK 8. 3. 2018: Klíše, Město

Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi

Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří 

PONDĚLÍ 12. 3. 2018: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova a Palachova 

Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička

ÚTERÝ 13. 3. 2018: Klíše

České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova,

Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora

STŘEDA 14. 3. 2018: Klíše

Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů 

ČTVRTEK 15. 3. 2018: Předlice

Beneše Lounského, Boženy Němové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta,

Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou

III. etapa, město-centrum, Hostovice, Vaňov

PONDĚLÍ 19. 3. 2018: město ul. Stará a do ní ústící ulice

Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará

ÚTERÝ 20. 3. 2018: město a Skřivánek

Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova

STŘEDA  21. 3. 2018: Skřivánek

Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova,

Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lisztova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou,

Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova

ČTVRTEK  22. 3. 2018: město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Panská a Revoluční

Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na

Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového náměstí k Masarykova)

PONDĚLÍ 26. 3. 2018: město-centrum - Hostovice

Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní stezka,

Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží,

Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická,  Žižkova a celé 

Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na

Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici

ÚTERÝ 27. 3. 2018: město od železničního mostu směrem na Vaňov a Vaňov

Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova,  Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová,

Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, Olympijských Vítězů, Pavla

Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

Důležitá upozornění z hlediska svozu využitelných a objemných složek komunálních odpadů

Sběr a svoz papíru a papírových obalů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem modré barvy, nebo alespoň s víkem modré barvy, rozmístěných na celém území města. U papírových obalů je potřeba před jejich odložením co nejvíce zmenšit jejich objem. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění.

Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny jsou pondělí nebo čtvrtek*. Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.

Sběr a svoz plastů, plastových obalů a nápojových kartonů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem žluté barvy rozmístěných na celém území města. U plastových obalů je potřeba před jejich odložením co nejvíce zmenšit jejich objem. Zejména PET lahve je potřeba sešlapat a zavíčkovat. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění.

Do kontejnerů nevkládejte podlahové krytiny, nádoby od barev, nerozřezané polystyrénové obaly. Tyto plasty lze odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny jsou úterý nebo pátek*. Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.

Sběr a svoz skla a skleněných obalů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100, 1300, 1500, 1800, 2500 a 3350 litrů s dolním výsypem zelené, nebo u dělených nádob 1800 a 3350 litrů bílo zelené barvy, rozmístěných na celém území města. Dělené nádoby jsou určené pro oddělený sběr čirého a barevného skla. Tyto nádoby jsou vybaveny štěrbinou u směsného skla pro čiré tabulové sklo. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění. Skleněné tabule a objemné skleněné nádoby neodkládejte u kontejnerů volně, hrozí nebezpečí úrazu. Do kontejnerů nevkládejte jiné druhy skla (dráto-sklo, auto-sklo, zrcadla a keramiku.). Tyto druhy skla lze odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz je prováděn na celém území města podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. V případě, že se kontejner blíží k naplnění laskavě volejte tel. č. uvedené na nádobě, nebo provozovnu svozové společnosti tel. č. 475 316 211, nebo OŽP Magistrátu města Ústí n. L. tel. č. 475271 linku 705 a 708.

*V případě překážky ve svozu, nebo pn poruše vozidla bude proveden náhradní svoz zpravidla následující den.

 

Sběrný dvůr

Otevírací doba

Umístění

Druhy přijímaného odpadu

Místo zpětného odběru

elektrických a

elektronický ch zařízení

Krásné

Březno

pondělí- pátek

8.00 – 16.00 sobota

8.00 – 14.00

v areálu AVE Ustí  n. L. s.r.o., přístupný z ul. Křižíkova

objemný odpad '). elektroodpad2), nebezpečný odpad3), směsný komunální odpad 6)

ANO - převzetí podmíněno

předáním úplného zařízení

Všebořice

pondělí - pátek

7.30 – 17.30 sobota 

8.00 – 16.00 neděle 

8.00 – 12.00 

v areálu skládky stavebních odpadů přístupný ze světelné křižovatky v ul. Havířská

objemný odpad '). elektroodpad2), nebezpečný odpad3), odpad ze zeleně 4),

5 stavební odpad ), směsný komunální odpad 6)

ANO - převzetí podmíněno

předáním úplného zařízení

Občané města, kteří prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat komunální odpad ve sběrných dvorech bezplatně.

Občané města, kteří prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat stavební odpady v množství do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

*) vyřazený nábytek, koberce, podlahové krytiny, matrace, atd.

  1. neúplná elektrická a elektronická zařízení (např.: sporáky, ledničky, pračky, televizory, hračky, baterie, osvětlovací tělesa, nástroje a nářadí)
  2. barvy, rozpouštědla, oleje, pohonné látky, chemikálie, asfaltové směsi a další odpady, které jsou v katalogu odpadů x)označeny jako nebezpečné
  3. tráva, listí, větve, štěpky
  4. cihly, beton, kamenivo
  5. složka KO, která zůstane po vytřídění využitelných odpadů (sklo, papír, plast) a výše uvedených složek KO

x) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

Seznam míst sběru odpadního textilu a obuvi

Ulice

Č.O.

Č.P.

Souřadnice GPS

NA RYBÁRNĚ 

x Zl. St.

50.6308519N, 14.0697011E

Malířský koutek

 

50.6368158N, 14.0510950E

NOVÁ

8

1392

50.6569950N, 14.0626650E

ŠVABINSKÉHO

36

411

50.6509417N, 14.0653992E

TOLSTÉHO

2

1195

50.6493183N, 14.0594278E

TOLSTÉHO

30

1217

50.6467703N, 14.0524042E

TRUHLÁŘOVA

53

 

50.6554428N, 14.0613092E

ŽUKOVOVA

71

1331

50.6515725N, 14.0554386E

ŽUKOVOVA

10

697

50.6557986N, 14.0478481E

JIZERSKÁ

67

2948

50.6745150N, 14.0481164E

LADOVA

Billa

50.6786217N, 14.0272047E

LADOVA

Billa

50.6786217N, 14.0272047E

MERUŇKOVÁ

7

2849

50.6789686N, 14.0355194E

RABASOVA

4

3197

50.6720228N, 14.0539078E

ŠRÁMKOVA

20

3217

50.6746194N, 14.0571328E

KEPLEROVA

40

716

50.6674183N, 14.0824047E

NEŠTĚMICKÁ

29

727

50.6693569N, 14.0909806E

V OBLOUKU

4

575

50.6684558N, 14.0652572E

ŽEŽICKÁ

47

659

50.6719047N, 14.0735081E

MLÝNSKÁ

 

365

50.6749867N, 14.1061533E

PEŠKOVA

 

505

50.6790278N, 14.1040111E

STUDENTSKÁ

 

345

50.6717325N, 14.1013611E

BARÁČNICKÁ 

1

808

50.6805006N, 14.0101786E

SOVOVA

8

240

50.6821319N, 14.0037092E

HORNICKÁ

13

2697

50.6721503N, 14.0288650E

HOŘENÍ

6

2387

50.6665403N, 14.0432469E

LONDÝNSKÁ

11

2095

50.6648081N, 14.0301578E

MASARYKOVA 

146

2296

50.6697308N, 14.0245981E

HABROVICE

 

21

50.7022333N, 14.0030264E

Strážky

 

50.7066094N, 14.0157617E

Sokratova

x Hospodářská

50.6427072N, 14.0172128E

ŠTEFÁNIKOVA 

36

937

50.6701167N, 14.0165042E

Nám. Prokopa Velikého

ELKUS

50.6579731N, 13.9883314E

U POŠTY

 

50.6876258N, 14.0072311E

MALÁTOVA

9

2433

50.6722794N, 14.0372925E

SNP

26

2356

50.6674275N, 14.0402928E

HAVÍŘSKÁ

14

157

50.6872233N, 13.9903617E

MASARYKOVA

UNION

50.6835103N, 14.0014225E

NA KOHOUTĚ

15

805

50.6873564N, 13.9996047E

KAPITÁNA NÁLEPKY

15

582

50.6857600N, 14.0026778E

SPARTAKIÁDNÍ

2

257

50.6847256N, 13.9915725E

VAŇOVSKÁ 

32

8

50.6255506N, 14.0540000E

KLÍŠSKÁ 

70

722

50.6654769N, 14.0186525E

Seznam umístění nádob sběru elektroodpadu – Asekol (červené kontejnery) v Ústí nad Labem

Ulice

Č.O.

Č.P.

Souřadnice GPS

SEBUZÍNSKÁ

točna 

50.6206417N, 14.0781158E

Malířský koutek

 

50.6368158N, 14.0510950E

JIZERSKÁ

20

2911

50.6783300N, 14.0414864E

GLENNOVA

9

2707

50.6832106N, 14.0267936E

STAVBAŘŮ

parkoviště

50.6808214N, 14.0334417E

MERUŇKOVÁ

7

2849

50.6789686N, 14.0355194E

ŠRÁMKOVA

20

3217

50.6746194N, 14.0571328E

NEŠTĚMICKÁ

29

727

50.6693569N, 14.0909806E

OPLETALOVA

5

293

50.6721783N, 14.1032875E

Janáčkova

býv.

JYSK

11

50.6687103N, 14.0728714E

PEŠKOVA

 

505

50.6790278N, 14.1040111E

BARÁČNICKÁ 

5

810

50.6798317N, 14.0120753E

SOVOVA

8

240

50.6821319N, 14.0037092E

HABROVICE

21

 

50.7022333N, 14.0030264E

ŠTEFÁNIKOVA 

36

937

50.6701167N, 14.0165042E

SOKRATOVA

točna 

50.6427508N, 14.0171719E

U POŠTY

 

50.6876258N, 14.0072311E

MALÁTOVA

10

2144

50.6713147N, 14.0358861E

SNP

26

2356

50.6674275N, 14.0402928E

17. listopadu

21

281

50.6854497N, 13.9963533E

K Vavřinečku

točna 

50.6621769N, 13.9879708E

SOKOLOVSKÁ

 

42

50.6606678N, 14.1081922E

NOVÁ

32

1404

50.6559000N, 14.0665483E

KOJETICKÁ

2

1387

50.6497119N, 14.0605314E

VAŇOVSKÁ 

Vodárna

50.6237308N, 14.0620297E

DLOUHÁ

76

2322

50.6613542N, 14.0439036E

 Zpět  Nahoru  Tisk