menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Oznámení dotačního titulu - Individuální finanční dotace pro rok 2020

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DOTACE PRO ROK 2020

Oznámení - Zveřejnění dotačního tiltulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2020"

ikona
Formulare/oznameni_FD2020_270121.pdf

Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2020

ikona
Formulare/Pravidla_FD_020120.pdf

 

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem

ikona
Formulare/Smlouva_FD_2020_270121.docx

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Zadost_FD2020_270121.xls

Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Vyuctovani_FD2020_270121.xls

Příloha vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Priloha_vyuctovani_FD2020_270121.xls

 Datum vložení: 27.01.2020, datum sejmutí: 27.01.2021

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP