ikona 

Oznámení - Zveřejnění dotačního titulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2019"

Oznámení - Zveřejnění dotačního titulu - "Individuální finanční dotace pro rok 2019"

ikona
Formulare/oznameni_dotace2019_020120.pdf

 

Pravidla pro poskytování individuálních finančních dotací z rozpočtu MO Ústí n. Labem – město pro oblast zájmových, kulturních, sportovních či veřejně prospěšných akcí a systematických činností nebo na podporu studia mimo režim školského zákona na kalendářní rok 2019

ikona
Formulare/Pravidla_ind_dotace_2019_020120.pdf

 

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem

ikona
Formulare/Smlouva_FD_2019_020120.pdf

 

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Zadost_FD2019_020120.xls

 

Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Vyuctovani_FD2019_020120.xls

 

Příloha vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město

ikona
Formulare/Priloha_vyuctovani_FD2019_020120.xls

 

Vyvěšeno: 31.01.2019

Sejmutí: 02.01.2020

 Zpět  Nahoru  Tisk