ikona 

Oznámení

Oznámení - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - ČEPS

ČEPS, a.s. Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.
více informací

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2019 v Ústí nad Labem

Oznameni/Svoz_1_2019.pdf
více informací

Oznámení o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů

V souladu s usnesením Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – město č. 25/1 ze dne 26.11.2014 týkající se postupu se ztrátami a nálezy a na základě usnesení č. 962/29 z 29.schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město konané dne 26. 3. 2018 bylo rozhodnuto o prodeji věcí, které byly vedeny v evidenci ztrát a nálezů a po uplynutí zákonem stanovené lhůty se staly vlastnictvím obce.
více informací

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu Ústí nad Labem – město mladé generaci, která se rozhodne žít právě v našem obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (dále jen „oprávněná osoba“) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem – město.
více informací


Strana:  1  2