menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Závěrečný účet hospodaření

Závěrečý účet MO Ústí nad Labem-město za rok 2022

textová část, tabulková část, přílohy, fotodokumentace


Datum vložení: 11.05.2023, datum sejmutí: 31.12.2025

více informací

Návrh závěrečného účtu MO Ústí nad Labem-město za rok 2022

textová část, tabulková část, přílohy, fotodokumentace


Datum vložení: 31.03.2023, datum sejmutí: 31.03.2025

více informací

Závěrečný účet MO Ústí n.L.-město za rok 2021

 závěrečný účet a účetní závěrka návrh – text /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/ZU_2021_text_k_.pdf závěrečný účet a účetní závěrka, tabulky 1A, 1 - 5 a přílohy  /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/ZU_2021_tab_k_.pdf fotodokumentace - akce ve VHČ /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/ZU_2021_foto_VHC_k.pdf fotodokumentace investice /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/ZU_2021_foto_investice_k.pdf fotodokumentace opravy a údržba /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/ZU_2021_foto_udrzba_k.docx výpis z usnesení /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/ZU_2021_usneseni.pdf   V listinné podobě je závěrečný účet MO k nahlédnutí u vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL-město Ing. Evy Kodetové, č. dv. 281, Velká Hradební 2336/8A (vchod z átria) a na úřední desce.


Datum vložení: 01.07.2022, datum sejmutí: 31.12.2025

více informací

Závěrečný účet MO Ústí n.L.-město za rok 2020

Závěrečný účet textová část: /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/zaverecny_ucet_text_2021.pdf Plnění rozpočtu příjmy a výdaje - členění dle paragrafů /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/Plneni_prijmy_vydaje_cleneni_dle_paragrafu.pdf Rozvaha /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/rozvaha.pdf Tabulky /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_1.pdf /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_2.pdf /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_3_4_5.pdf VHČ /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/VHC_tab_c_6.pdf Výkaz zisku a ztrát /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vykaz_zisku_ztraty.pdf Výkaz pro hodnocení plění rozpočtu Fin 2-12 M /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vykaz_fin2_12.pdf Výpis...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies      Whistleblowing

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP