menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Závěrečný účet hospodaření

Závěrečný účet MO Ústí n.L.-město za rok 2020

Závěrečný účet textová část: /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/zaverecny_ucet_text.pdf Plnění rozpočtu příjmy a výdaje - členění dle paragrafů /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/Plneni_prijmy_vydaje_cleneni_dle_paragrafu.pdf Rozvaha /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/rozvaha.pdf Tabulky /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_1.pdf /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_2.pdf /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_3_4_5.pdf VHČ /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/VHC_tab_c_6.pdf Výkaz zisku a ztrát /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vykaz_zisku_ztraty.pdf Výkaz pro hodnocení plění rozpočtu Fin 2-12 M /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vykaz_fin2_12.pdf Výpis...
více informací

Závěrečný účet MO Ústí n.L. - město za rok 2019

textová část Rozpocet/ZU_20109_text.pdf příloha č.1-9 Rozpocet/ZU_20109_pr_1.pdf obrázková příloha č.1 a 2 Rozpocet/ZU_20109_obr_1.pdf Rozpocet/ZU_20109_obr_2.pdf usnesení Rozpocet/ZU_20109_usn.pdf protokol Rozpocet/ZU_20109_protokol.pdf  
více informací

Závěrečný účet MO Ústí n.L. - město za rok 2018

RMO/ZU_2018.pdf Vyvěšeno: 01.07.2019
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP