ikona 

Volby do Evropského parlamentu

Informace pro voliče, kteří změnili trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu. Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu předložit toto potvrzení:
více informací

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropské parlamentu

které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019
více informací

Upozornění pro občany jiného členského státu EU - dne 14. dubna 2019 zajištěna služba na ÚMO-město

Vzhledem k možnosti provedení zápisu do seznamu voličů, za splnění zákonem daných podmínek, pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiného členského státu Evropské unie bude v neděli dne 14. dubna 2019 od 8.00 do 16.00 hodin zajištěna služba na ÚMO Ústí n. L. – město, v 1. poschodí, kancelář č. 163 (vchod přes Magistrát města Ústí nad Labem z Lidického náměstí).
více informací

Informace pro voliče

Dny voleb, kdo může volit, volební okrsek pro voliče s úřední adresou,voličské průkazy,volby v zahraničí
více informací

Informace pro okrskové volební komise

Kdo se může stát členem OVK, odměny člena OVK
více informací

Žádost o voličský průkaz do voleb do Evropského parlamentu

Vyplněný formulář žádosti lze podat osobně do 22. 5. 2019, 16:00 hod., tj. do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky voliče do 17. 5. 2019, tj. nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.
více informací

Informace k volbám do Evropského parlamentu- 24. - 25. května 2019

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, harmonogram úkolů a lhůt, zákon o volbách do Evropského parlamentu, vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
více informací