ikona 

Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška č.j. 138307/2019 opatření obecné povahy - ul. Resslova u obj. č.p. 1762/6

VV/VV_138307_191219.pdf Vyvěšeno: 05.12.2019 Sejmutí: 19.12.2019  
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 140789/2019 opatření obecné povahy - na pozemních komunikacích na p. p. č. 2493/30, 2493/39 a 2493/37

VV/VV_140789_191219.pdf Vyvěšeno: 05.12.2019 Sejmutí: 19.12.2019  
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 171054/2019 opatření obecné povahy - ul. Návětrná, Školní, Masarykova

VV/VV_171054_191219.pdf Vyvěšeno: 05.12.2019 Sejmutí: 19.12.2019  
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 162341/2019 opatření obecné povahy - účelové komunikaci na p. p. č. 1014/150 a 1014/152 a na silnici č. II/253 účelové komunikaci na p. p. č. 1014/150 a 1014/152 a na silnici č. II/253

VV/VV_162341_191219.pdf Vyvěšeno: 05.12.2019 Sejmutí: 19.12.2019  
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 118004/2019 opatření obecné povahy - ul. Plynárenská

VV/VV_118004_191219.pdf Vyvěšeno: 05.12.2019 Sejmutí: 19.12.2019  
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 166571/2019 opatření obecné povahy - ul. Přístaviště a v ul. U Trati

VV/VV_166571_191219.pdf Vyvěšeno: 05.12.2019 Sejmutí: 19.12.2019  
více informací

Věřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy - záplavové území Klíšský potok

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Klíšský potok ř.km 0,524 – 2,669 - aktualizace
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 36302 - o zahájení správního řízení ve věci odstranění a odstavení vraku

tovární značka vozidla: FORD, model vozidla:Mondeo, RZ: nezjištěna v ul. Mahenova v k.ú. Předlice,
více informací