ikona 

Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška č.j. 35745 - návrh opatř. obec. povahy - ul. Návětrná u obj. č.p. 596/6

VV/VV_35745_080519.pdf Vyvěšeno: 24.04.2019 Sejmutí: 08.05.2019
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 25070 - návrh opatř. obec. povahy - ul. Masarykova – zadní trakt u obj. č.p. 3094/26

VV/VV_25070_080519.pdf Vyvěšeno: 24.04.2019 Sejmutí: 08.05.2019
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 21578 - návrh opatř. obec. povahy - ul. Zahradní u obj. č.p. 300/4

VV/VV_21578_080519.pdf Vyvěšeno: 24.04.2019 Sejmutí: 08.05.2019
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 2673 - návrh opatř. obec. povahy - ul. Velká Hradební u obj. č.p. 484/2

VV/VV_2673_080519.pdf Vyvěšeno: 24.04.2019 Sejmutí: 08.05.2019
více informací

Vyhláška č.j. 20 Nc 1101/2019-9 - Okresní soud v Ústí nad Labem

Okresní soud v Ústí nad Labem vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum úmrtí pana Jaroslava Matyáše, narozeného dne 20. 1. 1957, posledně bytem Hornická 2459/24, 400 11 Ústí nad Labem, nebo okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce zprávu výše uvedenému soudu nebo jmenovanému opatrovníkovi zemřelého JUDr. Vilému Peřinovi, advokátovi, sídlem Sebuzín 51, 403 02 Ústí nad Labem.
více informací

Veřejná vyhláška č.j. 36302 - o zahájení správního řízení ve věci odstranění a odstavení vraku

tovární značka vozidla: FORD, model vozidla:Mondeo, RZ: nezjištěna v ul. Mahenova v k.ú. Předlice,
více informací