ikona 

Zveřejnění záměru

Oznámení záměru - ÚMO ÚL - město - pronájem p.p.č. 1170/13 box č. 63

pronájem - pozemek na parkování box č. 63 p.p.č. 1170/13 kú Bukov
více informací