menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Zveřejnění záměru

Oznámení záměru - ÚMO Střekov - pronájem části pozemku p.p.č. 268/1

trvalý travní porost, kú Nová Ves /uploads/Zamery/pronajem_091121.pdf
více informací

Oznámení záměru - Statutární město Ústí n.L. - prodej pozemku p.p.č. 496

/uploads/Zamery/prodej_301121.pdf
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - změna nájemní smlouvy č. 269 p.p.č 758

změna nájemní smlouvy č. 269 p.p.č 758 – zahrada, kú Ústí n.L. /uploads/Zamery/zmena_NS_051121.pdf  
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - pronájem p.p.č. 216

pronájem p.p.č. 216  – zahrada, kú Předlice /uploads/Zamery/pronajem3_051121.pdf
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - pronájem p.p.č. 956/1, 4149/6, 353,3

pronájem p.p.č. 956/1, 4149/6, 353,3 – zahrada, kú Ústí n.L. /uploads/Zamery/pronajem2_051121.pdf  
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - pronájem p.p.č. 82, 83, 84 , 85

pronájem p.p.č. 82, 83, 84 , 85 – zahrada, kú Předlice /uploads/Zamery/pronajem_051121.pdf
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - prodej p.p.č. 1025/5

prodej p.p.č. 1025/5 – zahrada . kú Bukov /uploads/Zamery/prodej2_051121.pdf  
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - prodej p.p.č. 879/1, 3551/1, 1769/10, 443/6

prodej p.p.č. 879/1   – zahrada, kú Ústí n.L. 3551/1, 443/6 – ostatní plocha, kú Ústí n.L. 1769/10 – zastavěná plocha a nádvoří, kú Ústí n.L. /uploads/Zamery/prodej_051121.pdf  
více informací

Oznámení záměru - Statutární město Ústí n.L. - změna nájemní smlouvy Hoření 3083/13

prostory umístěné v budově Hoření 3083/13, Ústí nad Labem - Severní Terasa, za účelem uskutečňování vzdělávací, vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy
více informací

Oznámení záměru - Statutární město Ústí n.L. - prodej pozemku p.p.č. 585

zahrada, kú Božtěšice
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin
pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

 
 
© MO Město ÚL 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP