menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Další informace
Další informace
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Zveřejnění záměru

Oznámení záměru - ÚMO Střekov - pacht pozemku p.p.č. 2115

pacht pozemku p.p.č. 2115 - trvalý travní porost, kú Brná
více informací

Oznámení záměru - ÚMO Střekov - pacht pozemku p.p.č. 559/1

pacht pozemku p.p.č. 559/1 – zahrada, kú Církvice
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - změna smlouvy

Zamery/Zmena_NS_250920.pdf
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - změna nájemní smlouvy č. 953 p.p.č. 3930 a 3935

zastavěná plocha, zahrada - kú Ústí n.L.
více informací

Oznámení záměru - ÚMO město - pronájem p.p.č. 1170/13

pronájem p.p.č. 1170/13 – pozemek na parkování (box č. 28), kú Bukov
více informací

 Oznámení záměru - ÚMO město - změna nájemní smlouvy Lidické nám. 2221/1 a 2222/6

Zamery/zmena_NS_240820.pdf
více informací

 Oznámení záměru - ÚMO Střekov - nájem pozemku p.p.č. 1287/1

nájem p.p.č. 1287/1– ostatní plocha, kú Sebuzín
více informací

 Oznámení záměru města - Statutární město Ústí n.L. - pronájem p.p.č. 5088

zahrada, kú Ústí n.L.
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa: epodatelna@ul-mesto.cz

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Po dohodě se zaměstnancem ÚMO:
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
 
 
© MO Město ÚL 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP