ikona 

Volby do Evropského parlamentu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropské parlamentu

které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019
více informací

Upozornění pro občany jiného členského státu EU - dne 14. dubna 2019 zajištěna služba na ÚMO-město

Vzhledem k možnosti provedení zápisu do seznamu voličů, za splnění zákonem daných podmínek, pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiného členského státu Evropské unie bude v neděli dne 14. dubna 2019 od 8.00 do 16.00 hodin zajištěna služba na ÚMO Ústí n. L. – město, v 1. poschodí, kancelář č. 163 (vchod přes Magistrát města Ústí nad Labem z Lidického náměstí).
více informací

Informace pro voliče

Dny voleb, kdo může volit, volební okrsek pro voliče s úřední adresou,voličské průkazy,volby v zahraničí
více informací

Informace pro okrskové volební komise

Kdo se může stát členem OVK, odměny člena OVK
více informací

Žádost o voličský průkaz do voleb do Evropského parlamentu

Vyplněný formulář žádosti lze podat osobně do 22. 5. 2019, 16:00 hod., tj. do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky voliče do 17. 5. 2019, tj. nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.
více informací

Informace k volbám do Evropského parlamentu- 24. - 25. května 2019

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, harmonogram úkolů a lhůt, zákon o volbách do Evropského parlamentu, vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
více informací