menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontakní info
Kontakní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Co se nám povedlo společně
Co se nám povedlo společně
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Závěrečný účet MO Ústí n.L.-město za rok 2020

Závěrečný účet textová část:

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/zaverecny_ucet_text_2021.pdf

Plnění rozpočtu příjmy a výdaje - členění dle paragrafů

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/Plneni_prijmy_vydaje_cleneni_dle_paragrafu.pdf

Rozvaha

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/rozvaha.pdf

Tabulky

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_1.pdf

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_2.pdf

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/tab_c_3_4_5.pdf

VHČ

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/VHC_tab_c_6.pdf

Výkaz zisku a ztrát

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vykaz_zisku_ztraty.pdf

Výkaz pro hodnocení plění rozpočtu Fin 2-12 M

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vykaz_fin2_12.pdf

Výpis usnesení

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vypis_usneseni.pdf

Rozpočtové opatření RO220001 - RO220018 a interní změna rozpisu rozpočtu RZ220001 až RZ2200013

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/rozpoctova_opatreni_rozpis_rozpoctu.pdf

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých v roce 2020

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/vyuctovani_ucelovych_prostredku.pdf

Inventarizační zpráva

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/inventarizacni_zprava.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/Zprava_prezkoumani.pdf

Příloha

/uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/priloha.pdf

Fotodokumentace:

investice dětská hřiště – /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/fotodokumentace_investice_detska_hriste.pdf

investiční akce úprava plochy před PZ Skorotice – /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/fotodokumentace_investicni_akce_uprava_plochy_PZSkorotice.pdf

stavební práce v zeleni zásobník – /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/fotodokumentace_stavebni_prace_v_zeleni_zasobnik.pdf

stavební práce v zeleni – /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/fotodokumentace_stavebni_prace_v_zeleni.pdf

údržba chodníků – /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/fotodokumentace_udrzba_chodniku.pdf

údržba chodníků II – /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/fotodokumentace_udrzba_chodniku_II.pdf

údržba chodníků III – /uploads/Rozpocet/Zaverecny_ucet/Prilohy/fotodokumentace_udrzba_chodniku_III.pdf

 Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 2336/8A
401 18 Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČ a DIČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem - IČ 00081531.

tel.: 475 271 111, 475 272 350
identifikátor datové schránky: 28kbykx
emailová adresa:  podatelna.mesto@mag-ul.cz (epodatelna@ul-mesto.cz)

 

 

Prohlášení o přístupnosti     Nastavení cookies

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

Podatelna:

pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

 

 

 
 
© MO Město ÚL 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP