ikona 

Úvodní stránka

Úvodní stránka


    Místostarosta ÚMO město Ústí nad Labem Karel Karika pověřený vedením úřadu.

Vítám Vás na webových stránkách MO město a těšíme se na Vaše podněty ke zlepšení života v našem obvodě. 

Své podněty můžete zasílat také prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny úřadu epodatelna@ul-mesto.cz, pomocí poštovních klientů nebo prostřednictvím našeho webového formuláře. Případně se obracejte na jednotlivé zastupitele MO město nebo pracovníky úřadu. Schůzku s místostarostou Karlem Karikou, lze domluvit s asistentkou - tel. 475 2723 224, miluse.simunkova@mag-ul.cz

 


Městský obvod Ústí nad Labem - město: Nahoru  Městský obvod Ústí nad Labem - město: Tisk