Dětské hřiště a park Pod Školou

Dětské hřiště a park Pod Školou
24.2.2021
V listopadu 2020 bylo zrekonstruováno dětské hřiště v ulici Pod Školou a proběhl nákup mobiliáře na dětské hřiště a do přilehlého parku.

V listopadu 2020 bylo zrekonstruováno dětské hřiště v ulici Pod Školou firmou HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. a nákup mobiliáře na dětské hřiště a do přilehlého parku od firmy RECORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o. o celkové výši investice za vybavení hřiště a parku 1 533 767,42 Kč. Návrh na rekonstrukci dětského hřiště a parku byl podán občany v akci Participace 2020 a rekonstrukce byla částečně financována z participačního rozpočtu ve výši 800 000 Kč. Dále byly zrekonstruovány chodníčky v přilehlém parku a instalovány kamenné nášlapy do vyšlapané cestičky zelení o celkové výši investice 93 226 Kč.